Start

/

Dahlguiden

/

Rörbroar
Dahlguiden

En smidig lösning med många användningsområden

Rörbroar

Rörbroar är Sveriges vanligaste brotyp, det är en snabb, smidig och en ekonomisk lösning med flera användningsområden. Rörbroar finns överallt: vid vägar, järnvägar, gång- och cykelbroar, vilt- och vattenpassager samt som tunnlar gjorda för skidåkning.

Stödkonstruktioner och murar – upptäck fördelarna med gabioner

Gabioner används för att bygga olika typer av stödkonstruktioner för att ta upp nivåskillnader eller som fristående murar. Användning av gabioner har lett till ett nytänkande för landskapsutformning. De finns med olika längder, bredder och höjder.

Många gabionmurar dimensioneras i dag i större utsträckning tillsammans med jordarmering. Detta ger ekonomiskt mycket intressanta lösningar för kunden. I stället för att bygga stödmurar av betong är det mer kostnadseffektivt att bygga med gabioner. Det finns två olika typer av gabionmurar: gravitationsmur och geonätsarmerad mur. 

Vårt gabionsortiment >>

Gravitationsmur

En gravitationsmur använder sig av egenvikten för att säkerställa stabiliteten. För en mur på fast mark ska basens bredd vara 0,5 x höjden; för svagare jordar ska basens bredd ökas. En 4 meter hög mur ska ha en bas på minst 2 meter.

Bakom gabionkorgarna ska det installeras en fiberduk som håller kvar finmaterialet i bakomliggande material.

Vårt gabionsortiment >>

gravitationsmurar

Möjliga konstruktioner

En rörbro kan ha i stort sett vilket utseende som helst. Följande tabell visar på de vanligaste profiler som tillverkas.

möjliga konstruktioner

Rörbroar kan tillverkas i olika korrugeringar. Den vanligaste korrugeringen heter MP200 och är 200x55 mm, vilken kan tillverkas till en spännvidd upp till ca 12 m. Vid större spännvidd krävs en större korrugering.

Plåttjocklek dimensioneras med hjälp av överfyllnadshöjd, profil, korrugeringsstorlek, omgivande material och trafikintensitet.

Geonätsarmerad mur

En gabionmur som byggs med jordarmering är ett mycket kostnadseffektivt sätt att bygga stödmurar. Jordarmeringen består av geonät eller starka vävda dukar som tar upp de laster som verkar på muren. Murarna kan byggas högt, snabbt och stabilt.

Produkterna som används i dessa murar ska vara av polyester, som har de långtidsegenskaper som krävs.

Till våra geonät >>

geonätsarmerad mur

Montage

Montage av rörbroar sker oftast ute på arbetsplats. Bron levereras då i plåtar vilka monteras samman med bult och mutter. Montage sker antingen i rätt broläge eller vid sidan av och lyfts sedan ned. Vid de rätta projektförutsättningarna kan bron levereras färdigmonterad.

Gabioner

Stålkorgar för stenfyllnad som byggs ihop av paneler, spjut och stag. Panelerna bildar gabionens sidor, spjuten kopplar samman panelerna till korgar och stagen ger den monterade korgen stabilitet.

OBS! Gabionkorgarna måste fyllas med sten på den plats där de är avsedda att anläggas. Dessa gabioner är inte lyftbara när de väl är fyllda med sten.

Gabioner >>

gabioner
fördelar

Ta hjälp av oss!

Dahl geoteknik fokuserar på geosynteter – benämningen för de produkter som i samverkan med jord eller krossmaterial förbättrar egenskaper som bärighet, täthet och dräneringsförmåga. 

Vi kan erbjuda hjälp i projektets alla skeden, från projektering till installation i byggskedet. Varmt välkommen att kontakta oss för rådgivning, produktval, planering och offert: geoteknik@dahl.se

I broschyren Geoteknik guidar vi dig igenom olika materialval och lösningar för ditt projekt. Läs online eller ladda ner den som en pdf här.