Start

/

Hållbarhet

/

Så arbetar vi med hållbarhet
Hållbarhet
En introduktion till vårt hållbarhetsarbete.

Så arbetar vi med hållbarhet

Hållbarhetsarbetet inom Dahl – omställning sker i samverkan

Byggbranschen står för cirka 40 % av koldioxidavtrycket. Inom Dahl genomför
vi åtgärder för att minska denna siffra och skapa möjligheter för våra kunder.
Våra kunder kommer att spela en avgörande roll när samhället ställer om för
att anpassa sig till klimatförändringarna. När lagar och direktiv ska bli verklighet
och löften infrias, och när fastigheter och infrastruktur ska rustas för extremväder
eller minskad energiförbrukning enligt nya riktlinjer, står vi redo att möta
dessa behov med vår specialistkunskap och breda erfarenhet.