• Hålpunch Novipro

  Hålpunch Novipro

  Novipro Hålpunch, för håltagning i rostfria diskbänkar mm. Max godstjocklek i stålplåt 2 mm och i aluminiumplåt 5 mm.
 • Smörjmedel Novipro

  Smörjmedel Novipro

  Novipro silikonbaserat smörjmedel för användning till plaströr.
  NOVIPRO
 • M-paket 3000 Novipro

  M-paket 3000 Novipro

  Innehåll: Pressmaskin Novipro 3000, Batteri 3000 18V3Ah, Pressback M15 Novipro, Pressback M22 Novipro, Pressback M28 Novipro
  NOVIPRO
 • V-paket 3000 Novipro

  V-paket 3000 Novipro

  Innehåll: Pressmaskin Novipro 3000, Batteri 3000 18V3Ah, Pressback V15 Novipro, Pressback V22 Novipro, Pressback V28Novipro
  NOVIPRO
 • Brandtejp på rulle Novipro

  Brandtejp på rulle Novipro

  Används för brandtätning av plaströrsgenomföringar i brandcellsbegränsningar upp till brandklass EI 60. Novipro brandtejp på rulle/löpmeter kan du enkelt enligt bifogad instruktion kapa till i rätt längd för önskad rördiameter.
  NOVIPRO
 • Brandfog Novipro

  Brandfog Novipro

  Novipro Brandfog för brandtätning är en värmesvällande fogmassa för brandtätning av kabel-, ventilation- och rörgenomföringar, till exempel Pex rör-i-rör, VP-rör, Alupexrör. Kan även användas för brandfogning mellan brandcellsskiljande byggnadsdelar.Brandteknisk klass: Brandtätning EI 60, Brandfogning EI 120. CE-godkänd.
  NOVIPRO
 • Brandmanschett Novipro

  Brandmanschett Novipro

  Novipro Brandmanschett används för brandtätning av brännbara rör som går igenom brandcellsskiljande väggar och bjälklag i brandklass upp till EI 120.
  NOVIPRO
 • Sanitet- och byggsilikon Novipro

  Sanitet- och byggsilikon Novipro

  Novipro Sanitet- och byggsilikon är en allround neutral elastisk 1-komponent silikonfogmassa som härdar genom reaktion med luftens fuktighet och bildar en elastisk fog som kan uppta rörelser upp till +/- 25 %. Innehåller fungicid som reducerar risken för bakterietillväxt, svamp, mögel med mera på fogarna, och har dessutom stor tolerans för allmänt använda rengöringsmedel. Kan användas överallt där risk för bakterie och svamppåväxt föreligger, exempelvis vid tätningar i badrum, duschkabiner och sanitetsinstallationer. Kan användas på de flesta byggmaterial. Lämplig till fogar runtdörrar och fönster samt rörgenomgångar och badrum. Den är särskilt lämplig på blanka ytor så som glas och emalj. Mycket väderbeständig och därför lämplig till fogning utomhus. Uppfyller kraven enligt ISO 11600 (F/G-25LM). Hållbarhet efter produktionsdatum: 12 månader
  NOVIPRO
 • Batterier pressmaskin Novipro

  Batterier pressmaskin Novipro

  Passar till Pressmaskin Novipro Compact TT och Novipro 4000
  NOVIPRO
 • Akrylfogmassa Novipro

  Akrylfogmassa Novipro

  Novipro Akrylfogmassa är en vattenbaserad plasto-elastisk akrylfogmassa och används för bland annat fogning och tätning runt fönster och dörrar, mellan gipsplattor, vid foglister, rörgenomföringar och ljudfogar. Klarar rörelser på +/- 12,5 %. Tål inte konstant vattenpåverkan och bör skyddas med målarfärg vid utvändigt bruk. Hållbarhet efter produktionsdatum: 18 månader
  NOVIPRO
 • MS Fog Novipro

  MS Fog Novipro

  Novipro MS Fog är en högelastisk MS fogmassa för de flesta typer av fogar i byggnader, både ut- och invändigt. Lämplig till expansionsfogar, fasadfogar med mera. God vidhäftning till de flesta byggnadsmaterial utan primer. Klarar rörelser på +/- 25 %. Hållbarhet efter produktionsdatum: 12 månader
  NOVIPRO
 • Brandtejp Novipro

  Brandtejp Novipro

  Novipro brandtejp används för brandtätning av plaströrsgenomföringar i brandcellsbegränsningar upp till brandklass EI 60.
  NOVIPRO
Dahl Sverige AB / Box 67 / 177 22 Järfälla / 08-583 595 00