×
Du använder en gammal version av webbläsaren som tyvärr ej stöds av Dahl.
Tillbaka

Så går det till att installera ett nytt vattenfilter

Så går det till att installera ett nytt vattenfilter

LÄS PÅ FÖRST

Läs manualen noga innan filtret installeras. Själva arbetet är relativt enkelt, men flöden, tryck och andra justeringar varierar mellan olika typer av filter.

 

LÄGG IN BACKEN

Undersök kundens anläggning i samband med att du lämnar ut provpaketet för vattenanalys. För att kunna sätta in vattenrening med filter krävs att systemet kan backspolas. Det kräver i sin tur ett tryck på två bar eller mer och en pump som ger minst 25 liter i minuten. Systemet backspolas automatiskt med jämna mellanrum. Backspolningsvattnet leds till ett dagvattenavlopp.

 

RENA KOLET

Om man använder kolfilterpatroner och det förekommer tryckstötar i systemet bör en tryckslagsdämpare monteras. Annars finns risk för att kol läcker ut i systemet. Komplettera med smutsfilter av nylon efter kolfiltret.

 

BYPASS SPARAR FILTRET

En extern bypass ska monteras så att vattnet kan ledas förbi filtret vid behov, till exempel för vattning av gräsmattan eller om något går sönder. 

SUG UT RADONET

Gasen radon avskiljs med hjälp av en så kallad radonfälla. Principen är att man ”slår sönder” vattnet med luft för att driva ut gasen ur vattnet. Gasen sugs sedan ut med en fläkt och släpps ut utanför byggnaden.

 

ALDRIG MER SURT

Vid surt vatten, det vill säga vatten med lågt pH-värde, passerar vattnet över en filterbädd som neutraliserar aggressiv kolsyra, höjer alkaliniteten och pH-värdet.

 

FAST I FILTRET

Råvattnet leds vanligtvis in i en filterbehållare fylld med filtermassa. Olika typer av filtermassor används beroende på vad som ska avskiljas. Grundprincipen är att avskiljningen sker i filtret och att det som ska avskiljas stannar där.

 

YTVATTEN – NEJ TACK

Brunnen kan eventuellt behöva tätas så att inte ytligt vatten läcker in.

 

 

 

 

 

 

 

Dahl Sverige AB / Box 67 / 177 22 Järfälla / 08-583 595 00