• Produkter 5
  • Visa Antal:
  • Diamantkapklinga Silencio för handhållna bensinmaskiner

    ANVÄNDNINGSOMRÅDE: för tegel, betong, armerad betong, kant- och gatsten, betongplattor, betongrör, kalksten, fasadtegel. EGENSKAPER: stamblad med sandwichkonstruktion med nyutvecklat absorberande material. Patentsökta urtag som motverkar luftströmmar genom stambladet. Upp till 17 mm höga segment. FÖRDELAR: Ger effektivaste ljuddämpningen med ljudreduktion upp till 15 dB - 30 gånger lägre ljudnivå!Eliminerar det höga vinande ljudet och ger bättre arbetsmiljö både för operatören och omgivningen. Högpresterande klinga med snabb och effektiv kapning.
  • Diamantkapklinga Silencio för vinkelslipmaskiner

    ANVÄNDNINGSOMRÅDE: för tegel, betong, armerad betong, kant- och gatsten, betongplattor, betongrör, kalksten, fasadtegel. EGENSKAPER: stamblad med sandwichkonstruktion med nyutvecklat absorberande material. Patentsökta urtag som motverkar luftströmmar genom stambladet. Upp till 17 mm höga segment. FÖRDELAR: Ger effektivaste ljuddämpningen med ljudreduktion upp till 15 dB - 30 gånger lägre ljudnivå!Eliminerar det höga vinande ljudet och ger bättre arbetsmiljö både för operatören och omgivningen. Högpresterande klinga med snabb och effektiv kapning.
  • Diamantkapklinga Silencio för bords-och blockstenssågar

    ANVÄNDNINGSOMRÅDE: för tegel, betong, armerad betong, kant- och gatsten, betongplattor, betongrör, kalksten, fasadtegel. EGENSKAPER: stamblad med sandwichkonstruktion med nyutvecklat absorberande material. Patentsökta urtag som motverkar luftströmmar genom stambladet. Upp till 17 mm höga segment. FÖRDELAR: ger effektivaste ljuddämpningen med ljudreduktion upp till 15 dB - 30 gånger lägre ljudnivå!Eliminerar det höga vinande ljudet och ger bättre arbetsmiljö både för operatören och omgivningen. Högpresterande klinga med snabb och effektiv kapning.
Dahl Sverige AB / Box 67 / 177 22 Järfälla / 08-583 595 00