Tillbaka

Geoteknik – expertområde inom Dahl

 • Lär dig att nyttja de tekniska egenskaperna hos jord och berg vid planering och byggande.

Geoteknik handlar om läran om de tekniska egenskaperna hos jord och berg, och hur man nyttjar den kunskapen vid planering och byggande.

Innan byggnationen av vägar, broar, hus m.m beräknas vilka förstärkningar av marken som krävs för att undvika framtida problem som sättningar, skred eller ras.


Avdelningen Geoteknik inom Mark & VA-divisionen erbjuder nu kompetens inom:

 • Stabilitetsberäkningar för branta eller vertikala murar med eller utan gabioner som fasad
 • Installation av tätskikt så som grundvattenskydd, deponitäckningar mm
 • Bärighetsberäkningar med geonät
 • Rådgivning inför projektering, dimensionering och montering av rörbroar

 

Som Sveriges ledande handelsbolag erbjuder Dahl ett komplett produktombud inom:

 •  Geomembran
       - Plastmembran – HDPE, LLDPE, FPP och PVC
       - Bentonitmatta – GCL 
       - Gummiduk – EPDM
 • Jordförstärkningsprodukter
       - Geonät – multi-, bi- och enaxiella
       - Starka vävda dukar – bi- och enaxiella
 • Geotextiler
       - N1 – N5 i enlighet med NorGeoSpec
       - Skyddsgeotextiler
 • Dräneringsmattor
 • Radonmembran
 • Gabioner
 • Rörbroar

 

Hos Dahl för du stöd genom hela processen från projektering till färdig produkt. Vill du veta mer eller önskar du rådgivning inför ett projekt – välkommen att kontakta avdelningen Geoteknik på geoteknik@dahl.se.

 

Filer för nedladdning

 

Du kanske också är intresserad av...

 • Sluttäckning av deponianläggningar | Att sluttäcka deponianläggningar är ett ansvarsfullt arbete som innebär att skydda och återställa naturen. På vår avdelning Geoteknik finns kompetens om både produkt och projekt, vi bistår genom hela processen.
 • Prefab | Spara tid och pengar med Dahls Prefablösningar.
Dahl Sverige AB / Box 67 / 177 22 Järfälla / 08-583 595 00