×
Den version av webbläsare du använder stöds tyvärr inte av dahl.se.
Tillbaka

Containerlager på armlängds avstånd

Online Onsite – containerlager på arbetsplatsen

Ofta är tiden avgörande – och projektet måste fortgå utan uppehåll. Då finns alla möjligheter med Dahls smarta logistiklösningar. Med hjälp av vår app scannar du med din egen mobil i ditt lager, i din servicebil eller på bygget i Dahls container. Flexibelt och tidseffektivt. "Time is of the essence" – ibland behövs material på armslängds avstånd!

 

Onsite – container

Med Dahls container skapar du ett eget lager på arbetsplatsen som du fyller med Dahls lagerlagda produkter. Ett smart sätt att få arbetet att löpa på. Containern är 20 fot stor, isolerad med indragen el och inredd med hyllor.

Fler fördelar:
-
Mer kostnadseffektivt att hyra container i stället för att köpa.
- Anpassa lagret efter behov.
- Styr den löpande påfyllnaden med Dahl-appen och få utleverans till containern.
- Flexibelt och tidssparande.
- Förlängt betalningsvillkor vid första påfyllnad.

 

På arbetsplatsen

 

Onsite – eget lager

Ett smart och smidigt arbetssätt är att alltid ha ett eget lager med till exempel förbrukningsvaror, tillbehör och reservdelar – produkter som du använder regelbundet. Med appen scannar du direkt när du tar en produkt och missar på så vis inget i faktureringen.

Fler fördelar:
- Rätt produkter vid rätt tidpunkt i servicebilen eller i ditt eget lager.
- Valfria produkter från Dahls lagerlagda sortiment.
- Anpassa lagret efter ditt behov.
- Styr din egen påfyllnad med Dahl-appen och hämta upp beställningarna på närmaste DahlCenter eller få det utlevererat till ditt eget lager.
- Flexibelt och tidseffektivt.
- Förlängt betalningsvillkor vid första påfyllnad. 

 

I servicebilen

 

Online/onsite

Nu är det dags att upptäcka alla fördelar med ”online/onsite”! Få lagerhållning på plats med vår 20-fots container och ett anpassat produktlager alternativt produkter till eget lager och servicebil. Containern hyrs under projekttiden eller enligt överenskommelse.


Vi hjälper dig att komma i gång
- Streckkoder för påfyllnad.
- Genomgång av och utbildning om Dahl-appen.
- Behov av kartonger? Det ordnar vi.
- Packa upp första leveransen.*
- Hur funkar det i praktiken? Vi har lathundar och
manualer som hjälper dig.

 

* Tilläggstjänst


Intresserad? Kontakta din lokala Dahl-säljare!

online-onsite

Till broschyren >>

 

 

SGDS gruppen AB / Box 11076, 161 11 BROMMA