×
Den version av webbläsare du använder stöds tyvärr inte av dahl.se.
Tillbaka

Beröringsfria blandare för maximal hygien.

Vi utsätts dagligen för mängder av olika virus och bakterier. Om dessa kommer in i kroppen via näsan, munnen eller ögonen kan de orsaka infektioner. Det enklaste och mest effektiva skyddet är att tvätta händerna – grundligt och regelbundet. Beröringsfria armaturer som t.ex. de moderna automatiska blandarna för privata hem, offentliga och halvoffentliga miljöer från Oras, förbättrar säkerheten ytterligare och säkerställer effektivast möjliga hygien.

 

                                   Oras Electra

 

Ungefär 80 procent av alla infektionssjukdomar överförs via händerna, och vi rör vid ansiktet med händerna ungefär 16 gånger i timmen – omedvetet eller medvetet*. Det betyder att en god handhygien kan minska risken betydligt både för att smitta ska tas upp via slemhinnorna och för att den ska spridas till andra. Händerna ska tvättas noga i ungefär 30 sekunder med rikligt med tvållödder och sedan sköljas med rent vatten. Den stora fördelen med beröringsfria blandare är att det inte behövs någon hudkontakt för att använda dem, eftersom vattenflödet aktiveras med en sensor. Det minskar risken för överföring av bakterier och virus från händerna till blandarens yta. Nästan inga vattendroppar från händerna hamnar där, och ytan håller sig hygieniskt ren länge.

 

Hygien och komfort i offentliga och halvoffentliga miljöer

Särskilda standarder och riktlinjer gäller för miljöer inom sjukvården, till exempel vårdcentraler och vårdhem. Här garanterar beröringsfria blandare bästa möjliga hygien och säker tillgång till vatten. Samma sak borde gälla även i andra offentliga och halvoffentliga miljöer, bland annat skolor, kontor, hotell, restauranger och biografer. Överallt där många människor möts är givetvis även mängden virus och bakterier större. Därför krävs det lämpliga hygienåtgärder. Beröringsfria blandare, t.ex. Oras Electra eller Oras Medipro, förhindrar överföring av smitta och är samtidigt mycket bekväma att använda. Sensorn i blandaren reagerar med hög precision på användarens händer. Det betyder att blandaren aldrig behöver beröras: vattnet börjar och slutar flöda automatiskt och håller dessutom en förinställd temperatur som är enkel att reglera.

SGDS gruppen AB / Box 11076, 161 11 BROMMA