×
Den version av webbläsare du använder stöds tyvärr inte av vvscentrum.se.
Tillbaka

Legeringstillägg

Intygs-och provningskostnader

  • - EN 10204 Provningsintyg 3.1...................... SEK 100:-/position
  • - Provningsintyg 3.1 begärt efter leverans......SEK 125:-/position
  • - Intyg utfärdat av utomstående kontrollant....Vidaredebitering av faktura från utomstående
    kontrollant + provningskostnad
VVS Centrum Skandinavien / Råsundavägen 15 / 169 67 Solna / 08-705 88 00 / e-Post: info@vvscentrum.se