×
Den version av webbläsare du använder stöds tyvärr inte av vvscentrum.se.
Tillbaka

Logistik

VVS Centrum levererar normalt vardagar mellan kl 07.00 till 16.00
enligt turbilsschema.

• Det skall finnas en korrekt och komplett leveransadress på ordern
inkl postnummer (OBS ej box) och telefonnummer till godsmottagaren

• Det skall vara farbar väg ända fram till lossningsplatsen för fordon över 3,5 ton (lastbil).

•Det skall finnas en person på lossningsplatsen som kan ta emot, kontrollera
och signera godset. Om detta ej kan ske så skall kund muntligt godkänna
avlämning utan påskrift där notering om detta görs av chaufför på transportdokument.
Ansvar för godset övergår därmed.

• Vi ställer av godset på marken intill bilen eller på lastkaj.

• Portöppning (garageport, viadukt, tunnel, bro etc) på väg till lossningsplats
skall vara minst 4,5 m hög och minst 3,0 m bred. Anges vid beställningen.

• Bomkörning och emballage debiteras enligt gällande prislista.

• Alla bilar som kör för VVS Centrum är miljöklassade , klass 3 eller senare

Vid inhämtning av retur- eller reklamerat material gäller dessutom
följande:

• Kontakta din VVS Centrum säljare för en överenskommelse om retur till
VVS Centrum. Säljaren registrerar ett returdokument som chauffören skall ha med sig 
vid inhämtning.

• Material som skall hämtas skall i förväg sorteras, paketeras och
märkas med artikelnummer och returordernummer.

• Materialet skall finnas tillgängligt under dagen (kl. 07:00-16:00) på
anvisad plats

• Inga returer inhämtas utan retursedel från VVS Centrum

• Utöver dessa bastjänster så kan vi dessutom tillhandahålla en del tilläggstjänster.
Dessa skall beställas separat per leveranstillfälle genom säljaren.

• Om du vill ha en tidig / prioriterad leverans. Kontakta VVS Centrum säljare för information.

• Kranlossning till annan plats än intill bilen debiteras på tid per påbörjad kvart
(godkännande av VVS Centrum säljare inhämtas dagen innan).

• Avisering ingår.

• Leveransbekräftelse ingår.

• Emballagedebitering sker enligt prislista.

VVS Centrum Skandinavien / Råsundavägen 15 / 169 67 Solna / 08-705 88 00 / e-Post: info@vvscentrum.se