Start

/

Dahlguiden

/

Rörsystem
Dahlguiden

Rörsystem för transport av dagvatten.

Rörsystem

Dagvattenrör av PE och PP-material är i dag vanligt förekommande. Dessa tillverkas i olika konstruktioner från dimension 200 mm–3 000 mm invändigt och används i trycklösa applikationer för transport och magasinering.

Komplett rördelssystem, såsom böjar, grenrör, brunnar mm finns till dessa rör. PE och PP-rör har överlägsna egenskaper när det gäller korrosions- och kemikaliebeständighet. Det betyder att rören ej kan rosta, vittra eller frätas sönder.

Lämpliga frågor att ställa sig vid val av rör.
• Vad skall det vara till? Dagvatten, vägtrumma, magasin.
• Grönyta eller trafikerad yta?
• Vilken täckning ovan hjässan?
• Inspektionsmöjlighet, brunn direkt på hjässan?
• Grundvattennivå?
• Kopplingsmetoder? Gummiringstätning, sandtät, vattentät eller svetsning.

Rörsystem