Start

/

Dahlguiden

/

Magasinering
Dahlguiden

Magasinering

I takt med ökande behov av att nyttja ytor för byggnation i framförallt tätbebyggda områden kombinerat med klimatpåverkan som ger mer skyfallsliknande regn så kan dagvattenmagasin vara den optimala lösningen.

Dessa finns i en mängd olika skepnader. Gemensamt för alla är dock att de på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt kan kompensera för otillräcklig rörledningskapacitet och utjämna flöden som genereras av kraftiga regn eller skyfall. Investeringar av nya rörledningsnät kan oftast också göras mer ekonomiskt då dessa dimensioneras efter genomsnittsflöden istället för maxflöden. Lagringskapaciteten är ju också överlägsen vid jämförelse mot traditionellt nyttjande av makadam, upptill 3–4 gånger beroende på fraktion med mera. Moderna magasin kan också erbjuda lösningar för underhåll och inspektion.

Dimensionering
För att välja lämpligt magasin – följ nedan punkter:

1. Vilket flöde eller årsregn gäller?
2. Vilken eller vilka ytor ska avvattnas?
3. Applikation:
Infiltrera?
Bräddning?
Fördröjning via tätt magasin?
4. Jordmån / genomsläpplighet?
5. Belastningskrav (körbarhet?)
6. Överbyggnad / installationsdjup?
7. Tekniska aspekter så som spolning, inspektion?

Magasinering