Start

/

Om oss

/

Vision och affärsidé
Om oss

Vision och affärsidé

Förutom att vi har Sveriges bredaste utbud av VVS-produkter har vi också kompletterande produkter och lösningar för olika verksamheter som till industri, kyla, entreprenadarbeten via division Mark & VA eller till fastighetsförsörjningen. Vi bedriver en specialistverksamhet gentemot våra kunder som primärt är små och medelstora installatörer inom någon av ovanstående verksamheter.

Tillgänglighet är ett av våra ledord och det medför att vi satsar både på lokal och central verksamhet för att nå kunder via våra butiker, Dahlcenter över hela landet, i vår e-shop eller på det centrallager som ligger i Stockholm och som dagligen förser levererar gods till ca 1 600 orter. Med detta som grund är vår affärsidé och vision formulerad så här:


Vår vision är att fortsätta vara den ledande värdeskaparen i branschen.


Vår affärsidé är att vara det ledande grossist-och handelsbolaget, med uppgift att tillgodose marknadens behov av produkter inom VVS, Mark & VA, Industri, Fastighet och Kyla samt industrins behov av produkter för transport, reglering och mätning av flöden.