Start

/

Om oss

/

Hållbarhet
Om oss

Hållbarhet

Dahls vision är att vara den ledande möjliggöraren av hållbarhet i vår bransch.

Som en av de ledande handelsgrupperna i Sverige inom VVS, anläggnings- och byggmaterial är vi navet mellan många aktörer inom produktion, transport och konstruktion. Det ger oss en position att påverka för en hållbar utveckling i vår bransch, i en riktning av minskat fossilberoende och ökad resurseffektivitet.

Säkerhet för våra anställda är vår högsta prioritet och vi har ett ambitiöst arbete på plats i alla delar av organisationen för att nå vår nollvision för arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall. Som distributör har vi också ett ansvar för säkerhet i leveranser till våra kunder, där vi ständigt jobbar med uppföljning och förbättringar vad gäller säker lossning och lastning.

Dahl arbetar målinriktat för att minska klimatpåverkan och har antagit mål om fossilfri verksamhet till 2029, samt klimatneutralitet i vår värdekedja till 2045. En milstolpe på vägen är Saint Gobainkoncernens mål om minskade utsläpp i Scope 3 med 16% till år 2030 från 2017. Målet är godkänt av Science based targets, vilket innebär att de ligger i linje med vad som enligt vetenskapen krävs för att Parisavtalet ska kunna uppfyllas.

Dahl har antagit Transportutmaningen, del av Fossilfritt Sverige, som ett viktigt steg i att minska klimatpåverkan. För att klara utmaningen om fossilfria transporter till 2030 samarbetar vi med våra åkerier för omställning till fossilfri teknik och drivmedel i alla våra inrikestransporter. Under 2021 rullar vi ut fyra biogasbilar och en elbil i olika delar av Sverige, och vår ambition är att inom kort erbjuda helt fossilfria leveranser i Stockholm.

Vi arbetar också med att minska miljöpåverkan från vår egen verksamhet med initiativ för minskat avfallökad återvinning och ökad energieffektivitet. All el vi köper till vår verksamhet är certifierad förnybar el från källor som vind, sol- och vattenkraft.

Inom Saint Gobain-koncernen har vi skrivit på och följer FN:s Global Compacts tio internationella principer om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, korruption och miljö. Dahl står bakom Agenda 2030 och stöttar utveckling i linje med alla 17 globala hållbarhetsmål. Vi fokuserar våra insatser till de 6 mål där vi har störst avtryck och möjlighet att påverka:

- Mål  5: Jämställdhet
- Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- Mål 9: Hållbar industri, innovation och infrastruktur
- Mål 11: Hållbara städer och samhällen
- Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
- Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Givetvis är alla våra enheter certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 – våra certifikat hittar du nedan.

ISO
Certifikat ISO 9001
Certifikat ISO 14001

Policys på miljöområdet
Miljöpolicy

Hållbarhetsåret 2023 - vi bygger och möjliggör hållbarhet

Tillsammans med övriga bolag inom Saint-Gobain Distribution Sweden, SGDS, ska vi vara den ledande möjliggöraren av hållbart byggande och anläggning i Sverige.

Vår hållbarhetsrapport presenterar initiativ och framsteg inom området hållbarhet.

Läs vår hållbarhetstapport >>

Hållbarhetsåret 2023 - frontpage