Start

/

Dahlguiden

/

Altech Gjutjärnsavlopp
Dahlguiden

Altech Gjutjärnsavlopp

Altech lanserar avloppsrör och delar i gjutjärn – avledande av spillvatten och dagvatten i fastigheter.

Altech Mufflösa avloppsrör och delar i gjutjärn är av hög kvalité och tillverkade enligt EN 877. Produkterna är provade och godkända som system och har en accepterad monteringsanvisning enligt Säker Vatteninstallation 2021:1.

Kapning

Kapning av rören ska ske med raka snitt. Kontrollera att inga grader uppstått och att röränden inte är sprucken eller oval. Rekommenderade kapningsmetoder är med rörkapare, såg eller kedjekniv.

Altech Gjutjärnsavlopp

Altech Mufflösa avloppsrör och delar i gjutjärn är prövade och godkända för montage tillsammans med kopplingar som är tillverkade och godkända enligt EN 877.

Altech Gjutjärnskopplingar är tillverkade enligt EN 877 och kan med fördel användas tillsammans med Altech Avloppsrör.

Gjutjärnskopplingar, enbult

Används för sammankoppling utav gjutjärnsrör och rördelar i dag- och spillvatten.

Egenskaper:

• Snabb och effektiv förslutning tack vare enbults-lösning.

• Klarar axiella utdragskrafter upp till max. 0,5 bar, DN40-DN50.

• Inget specialverktyg behövs. Drag åt med manuell eller elektrisk åtdragare tills bulthållarna möts.

• Uppfyller brandskyddskrav.

• Tillverkad och godkänd enligt EN 877.

Altech koppling