Start

/

Dahlguiden

/

Avläsningssystem och mätvärdesinsamling
Dahlguiden

Avläsningssystem och mätvärdesinsamling

Behovet av avläsningssystem och mätvärdesinsamling ökar kontinuerligt. Detta gäller såväl inom de kommunala VA-verksamheterna som för debiterings- och fördelningsmätning.

Att korrekt kunna mäta volym, flöde, nivå m.m. och dessutom få hem sina mätvärden med hjälp av öppna och standardiserade kommunikationslösningar blir allt viktigare.

Dahl erbjuder ett stort och kompetent utbud av sådana lösningar för alla dessa olika behov och typer av mätningar. Allt ifrån enklare lösningar för en mindre samfällighet som behöver en smart IMD-lösning (Individuell Mätning och Debitering) till en större kommun som har ett flertal olika mätartyper i såväl trycksatta som icke trycksatta mätpunkter och behov av att samla alla i ett och samma system.

Tillsammans med våra partners arbetar vid främst med öppna och icke-proprietära lösningar som kan samnyttjas av flera intressenter t.ex. inom de kommunala verksamheterna. Vi eftersträvar en produkt- och systemutveckling som är kunddriven , så att vi kan erbjuda det som våra kunder eftersträvar. Därför  stödjer vi olika kommunikationsgrässnitt, olika plattformar och flera mätinsamlingssystem.

Vänd Dig med förtroende till Dahls expertgrupp för vatten-, värme- och flödesmätning, för att ta del av de lämpliga lösningar som matchar just Ditt behov!

Axsensor visualisering
Izar MobileAmbivision

För frågor och hjälp gällande vatten-, värme- och flödesmätning samt system för avläsning och mätinsamling hänvisar vi till våra specialistsäljare inom området.

Expertgruppen finns tillgänglig över hela Sverige och nås på följande e-postadress: flodesmatning@dahl.se

Läs mer:

Varje droppe räknas >>

VA SYD tar steget över till smarta vattenmätare och IoT-kommunikation >>

Underlag för prefabricerade mätarbrunnar>>