Start

/

Dahlguiden

/

BAGA BioFicient
Dahlguiden

BAGA BioFicient

Premiär för BAGAS nya minireningsverk BioFicient – nytt minireningsverk för hög miljöskyddsnivå.

BAGA BioFicient är ett nyutvecklat minireningsverk för den svenska marknaden. Konstruktionen kombinerar beprövad teknik med erfarenhet av avloppsrening i Norden. Resultatet är en produkt som ger dig en trygg och långsiktig avloppslösning.

  • Plant lock - styrelektronik och luftpump (automatik) 

    är förinstallerade i tankhalsen

  • Biofilmsteknik med rörligt bärarmaterial

  • Enkel att installera

  • Digital funktionskontroll - IoT

  • Flödesproportionell dosering

BAGA BioFicient är ett komplett minireningsverk i en enda tank och därigenom en platsbesparande lösning som kräver mycket liten yta vid installation. Tanken är delvis självförankrande (omgivande vattennivå upp till centrum tank) vilket ger ett enkelt och därigenom kostnadseffektivt grävarbete. Automatikskåpet är förmonterat i tankhalsen och endast matningsspänning behöver anslutas. Sammantaget är BioFicient® ett attraktivt val både för installatören och fastighetsägaren.