Start

/

Dahlguiden

/

Altech Cirkulationspump VVC
Dahlguiden

Altech Cirkulationspump VVC

Altech utökar sitt sortiment av cirkulationspumpar och lanserar nu VVC ECO15.

Altech VVC ECO15 är en varmvattencirkulationspump av hög kvalitet som erbjuder hög prestanda och säkerställer enkel installation och optimal funktion

VVC ECO15 används för cirkulation av tappvarmvatten i en rörledning på maximalt 50 meter i en- eller tvåfamiljshus och finns nu tillgänglig hos oss på Dahl.

Service och underhåll

Pumpen är så gott som underhållsfri. Rotorn kan dock blockeras om pumpen inte används på länge eller om föroreningar kommer in i systemet. Detta är fallet om den övre lysdioden blinkar. Motorhuvudet kan då tas bort (lossa muttern och lyft av motorhuvudet) så att man kommer åt impellern som också plockas bort. Då kan blockeringen avhjälpas och/eller pumpen rengöras. Dra åt muttern med ett moment på 30 Nm. Koppla alltid bort pumpen från nätspänningen före underhåll, rengöring eller reparation och se till att spänningen inte kan kopplas på oavsiktligen. Låt pumpen svalna om den är het och trycket i systemet är högt för att undvika brännskada!

1. Motorenhet

2. O-ring mellan motorenhet/pumphus

3. O-ring mellan motorenhet/keramisk axel

4. Impellerenhet

5. Keramisk axel

6. Tryckbricka med gummistöd. Kontrollera installationsriktningen!

7. O-ring mellan keramisk axel/pumphus

8. Pumphus

Altech VVC Pump