Start

/

Dahlguiden

/

Dränmattor
Dahlguiden

Dränmattor

Dräneringsmattan är en smart paketlösning som består av en plastkärna och en nålfiltadgeotextil på en eller båda sidor. Dräneringsmattan installerar man i stället för 25-30 cm dräneringsgrus och är ekonomiskt och tidsmässigt fördelaktig. Dräneringsmattan har en hög dräneringskapacitet och används vanligtvis vid gröna tak, innergårdar och deponier.

En av fördelarna med dräneringsmattan är att den sparar plats och vikt i jämförelse med traditionellt dräneringsgrus. Den kan ersätta ett tjockt lager av makadam med en tunnare dräneringsmatta, vilket minskar behovet av material och transporter. Detta leder till att det även är mer miljövänligt genom att minska antalet lastbilstransporter och därmed även utsläpp av koldioxid.

Installationen av dräneringsmattan är enkel och snabb, vilket sparar tid och pengar på arbetsplatsen. Mattan är även lätthanterlig och kan användas för att ersätta flera olika arbetsmoment, såsom membranskydd, dränerings- och separationsskikt. Dessutom kan den användas för att minska bygghöjden vid anläggning av takträdgårdar och andra projekt, vilket gör den platsbesparande.

Dräneringsmattan har en kärna av polypropen PP som har en hög dräneringskapacitet och står emot tryck bra även vid tyngre belastning. Detta säkerställer att den behåller sin effektivitet även efter installation och minimerar risken för komprimering. Geotextilen som omger kärnan bidrar också till att förhindra att den blir tät och förlorar sin dränerande förmåga.

Sammanfattningsvis är dräneringsmattan en effektiv och hållbar lösning för dränering i olika tillämpningar. Dess ekonomiska, tidsbesparande och miljövänliga fördelar, tillsammans med dess höga dräneringskapacitet och enkla installation, gör den till ett attraktivt alternativ till traditionellt dräneringsgrus.

Dräneringsmatta Fabrinet

dränmatta