Start

/

Dahlguiden

/

Gatugods
Dahlguiden

FURNES

Gatugods

Furnes är marknadsledande på tekniskt gatugjutgods i Norden, och har lett den tekniska utvecklingen på marknaden de senaste 20 åren. Furnes har skapat "7 Kategorier Gatugjutgods" med tanken och ambitionen att det inom någon av deras 7 kategorier ska finnas produkter som kan lösa alla tänkbara behov som uppkommer i gatumiljön.

FURNES 7 kategorier:

 • LONGLIFE för hård trafikbelastning.

 • PREMIUM för normal/hård trafikbelastning.

 • REGULAR för normal trafikbelastning.

 • BASIC är i gråjärn och har inte samma egenskaper som det moderna gatugjutgodset.

 • TEMPORARY sänker underhållskostnaderna av befintligt gatugjutgods.

 • FURNUS är en rökgas och vattentät betäckning.

 • SECURITY är en grupp produkter med hög skyddsnivå.

Furnes har tagit fram flertalet tekniska produkter inom gatugjutgods, men några produkter som är särskilt unika för marknaden är följande:

FURNES TEMPORARY: sänker underhållskostnaderna av befintligt gatugjutgods. För att öka livslängden på betäckningen fram till omasfaltering, ersätts det slitna locket med ett TEMPORARY-lock. Den unika packningen med sin konstruktion minskar slitaget på befintlig ram och passar de flesta andra ramar av annat fabrikat än Furnes.

FURNES FURNUS: är en rökgas och vattentät betäckning. FURNUS är utvecklad för att möta kraven på en lukt- och vattentät betäckning som klarar dagens trafikbelastning. Detta görs möjligt genom FURNUS unika konstruktion som är patenterad.

FURNES PREMIUM: Ventilbetäckning: finns i integrerad, teleskopisk och fast utförande. Ventilbetäckning med integrerad ram till teleskopgarnityr har en teknisk lösning, så att den passar de flesta garnityrer på marknaden. På detta sätt kan man ha en enhetlig betäckning oavsett garnityrets fabrikat. Furnes har ett enhetligt PREMIUM-lock för ventilbetäck- ningar som är unikt på marknaden med sin unika täta packningskonstruktion. Tillsammans med olika märkningar och färger på lockens packning har Furnes ett brett sortiment.

Certifiering

FURNES produkter är godkända och certifierade enligt SS-EN 124. Produkter producerade i enlighet med EN-124 ska genomgå följande kvalitetskontroll:

 • Kvalitetskontroll utförd av producenten.

 • Kontroll utförd av ett utomstående certifieringsorgan, det vill säga tredjepartskontroll.

Tredjepartskontroll

 • Tredjepartskontroll sker genom stickprovskontroll ur produktionen.

 • Verifiering att resultatet av kontrollen utförd av producenten överensstämmer med standardkraven.

 • Stickprovskontroll av kvalitetsstyringssystemet för verifiering av materialet enligt ISO 9001:2008.

 • Utomstående kontroll av den färdiga produkten.

Tredjepartskontroll måste genomföras regelbundet och oanmält minst 2 gånger per år.

Godkänd produkt enligt SS-EN-124. En SS-EN-124 -godkänd produkt ska vara märkt med följande:

 • Standardens namn (EN-124).

 • Klass (trafikområde, till exempel D400).

 • Tillverkarens namn och/eller identifieringsmärke samt tillverkningsställe.

 • Certifieringsorganets märke.

FURNES tar ansvar för miljön. Genom att köpa produkter producerade i Norden minskas CO2-utsläppen genom korta transporter. Andra miljöval Furnes står för:

 • Använder huvudsakligen järnskrot i produktionen.

 • Använder miljövänlig energi i form av vattenkraft.

 • Använder miljövänlig färg i produktionen.

 • Revision av underleverantörer och yttre miljö.

FURNES LongLife

LongLife för hård trafikbelasting, till exempel infartsleder, industrigator och rondeller med mera. Locket är i segjärn och har pilmönster, spetthål, 50 mm slitsad packning i polyuretan och fjäderlås. Den är barnsäker i samtliga dimensioner.

Se våra LongLife-lock

longlife

FURNES Temporary

TEMPORARY sänker underhållskostnaderna av befintligt gatugjutgods. För att öka livslängden på betäckningen fram till omasfaltering, ersätts det slitna locket med ett TEMPORARY-lock. Den unika packningen med sin konstruktion minskar slitaget på befinlig ram.

Se våra TEMPORARY-lock

TEMPORAY-lock

FURNES Premium

PREMIUM för normal/hård trafikbelastning. Locket är i segjärn och har pilmönster, spetthål, 30 mm slitsad packning i polyuretan och fjäderlås. Den är barnsäker i samtliga dimensioner.

Se våra PREMIUM-lock

Premium-lock

FURNES Furnus

FURNUS är en rökgas och vattentät betäckning. FURNUS är utvecklad för att möta kraven på en på lukt- och vattentät betäckning som klarar dagens trafikbelastning. Detta görs möjligt genom FURNUS unika konstruktion som är patenterad. Betäckningen är segjärn och har pilmönster, spetthål, 30 mm slitsad packning i polyuretan och fjäderlås. Den är barnsäker i samtliga dimensioner.

Se våra FURNUS-lock

furnus

FURNES Regular

REGULAR för normal trafikbelastning. Lock i segjärn och har pilmönster, spetthål, slit-/dämpring i polyuretan och fjäderlås. Den är barnsäker i samtliga dimensioner.

Se alla REGULAR-lock

regular lock

FURNES Basic

BASIC är i gråjärn och har inte samma egenskaper som det moderna gatugjutgodset.

Se alla våra BASIC-lock

basic

Det finns olika typer av betäckningar:

Flytande betäckning: Består av två delar - ram och lock/galler. Ramen passar invändigt i brunnsrörets övre ände och beläggningens färdiga yta kan justeras. Justering är möjligt även då ny beläggning läggs.

Teleskopisk betäckning: Består av tre delar - underarm, överarm och lock/galler. Överarmen ska bära beläggningsmaterialet och monteras invändigt i underarmen. Underarmen ska placeras på brunnsrörets övre ände och beläggningens färdiga yta kan justeras. Justering är möjlig även då ny beläggning läggs.

Flytande betäckning med teleskoprör: Flytande betäckning med teleskoprör består av en flytande betäckning som passar inuti det teleskopiska stigarröret. Denna konstruktion medför att avståndet mellan brunnsrörets övre ände och beläggningens färdiga yta kan justeras. Justering är också möjlig då ny beläggning tillförs.

Fast betäckning: Består av två delar - ram och lock/galler. Ramen placeras på brunnsrörets övre ände och bäras upp av betongbrunnen. För att justera höjden används passramar som läggs i ramen före montering av lock/galler. Då höjden ska justeras igen lyfts lock/galler och lämplig passram monteras vartefter lock/galler på nytt monteras i betäckningen.

FURNES ventilbetäckningar:

Furnes är först med en integrerad ventilbetäckning som är anpassad till de vanligaste garnityren på marknaden. Furnes lanserade samtidigt med detta en teleskopisk och en fast betäckning i den nya ventilserien. Furnes har ett enhetligt PREMIUM-lock för ventilbetäckningar som är unikt på marknaden med sin unika packningskonstruktion. Tillsammans med olika märkningar och färger på lockens packning finns ett brett sortiment. De olika märkningarna är enligt följande:

 • Blå – ventilpackningarna SV och AV är blå, SV ljusblå och AV mörkblå.

 • Brun – ventilpackningen för AVLOPP är brun.

 • Gul – ventilbetäckningarna GAS, FV och omärkt med pilmönster är gula.

Det enhetliga PREMIUM-locket till ventiler finns i en storlek som passar alla ventilbetäckningar oavsett märkning.¨

Integrerad ventilbetäckning: Ventilbetäckning med integrerad ram till teleskopgarnityr har en teknisk lösning, den passar de flesta garnityr på marknaden. På detta sätt kan man ha en enhetlig betäckning oavsett garnityrets fabrikat. Betäckningen är i segjärn och klassad D400.

Teleskopisk ventilbetäckning: Teleskopisk ventilbetäckning till teleskopgarnityr, där kravet ställs att betäckningen inte ska vara fäst i garnityret. Betäckningen ska vara enkelt justerbar och till en viss del självjusterande vid tjäle. Betäckningen är i segjärn och klassad D400.

Fast ventilbetäckning: Fast ventilbetäckning till teleskopgarnityr, där kravet ställs att betäckningen inte ska vara fäst i garnityret, och där ingen justerbarhet krävs av betäckningen. Betäckningen är i segjärn och klassad D400.

Lock ventilbetäckningar

Ett enhetligt PREMIUM-lock för ventilbetäckning med slitsad låspackning och tydlig märkning med färgkod till integrerad, teleskopisk och fast betäckning. Märkningen finns i SV, AV, AVLOPP, GAS, FV och med neutral märkning. Lockets slitsade packning och integrerade lås ökar säkerheten, det är lätt att öppna vintertid och gör betäckningen helt fri från sedement runt spindeln. När det gäller lockets slitsade packning med integrerat lås, har det tagits fram i samråd med Stockholms Vatten. Se våra lock för ventilbetäckningar

ventilbetäckning