Start

/

Dahlguiden

/

Gabioner
Dahlguiden

Bred och djup kompetens

Gabioner

I bygg- och anläggningsprojekt behövs optimala lösningar, för allt från miljö till teknik och ekonomi. Dahl har ett komplett sortiment av produkter, tillsammans med stöd och smarta lösningar för allt arbete med mark & va!

Den här sidan ägnar vi åt gabioner – enkelt beskrivna som galvaniserade stålnätskorgar som fylls med olika sorters fyllnadsmaterial. Dahl kan erbjuda både fyllda och ofyllda korgar. Sju färdigfyllda standardmodeller finns lagerlagda för snabb leverans.  

Stödkonstruktioner och murar – upptäck fördelarna med gabioner

Gabioner används för att bygga olika typer av stödkonstruktioner för att ta upp nivåskillnader eller som fristående murar. Användning av gabioner har lett till ett nytänkande för landskapsutformning. De finns med olika längder, bredder och höjder.

Många gabionmurar dimensioneras i dag i större utsträckning tillsammans med jordarmering. Detta ger ekonomiskt mycket intressanta lösningar för kunden. I stället för att bygga stödmurar av betong är det mer kostnadseffektivt att bygga med gabioner. Det finns två olika typer av gabionmurar: gravitationsmur och geonätsarmerad mur. 

Vårt gabionsortiment >>

Gravitationsmur

En gravitationsmur använder sig av egenvikten för att säkerställa stabiliteten. För en mur på fast mark ska basens bredd vara 0,5 x höjden; för svagare jordar ska basens bredd ökas. En 4 meter hög mur ska ha en bas på minst 2 meter.

Bakom gabionkorgarna ska det installeras en fiberduk som håller kvar finmaterialet i bakomliggande material.

Vårt gabionsortiment >>

gravitationsmurar

Geonätsarmerad mur

En gabionmur som byggs med jordarmering är ett mycket kostnadseffektivt sätt att bygga stödmurar. Jordarmeringen består av geonät eller starka vävda dukar som tar upp de laster som verkar på muren. Murarna kan byggas högt, snabbt och stabilt.

Produkterna som används i dessa murar ska vara av polyester, som har de långtidsegenskaper som krävs.

Till våra geonät >>

geonätsarmerad mur

Gabioner

Stålkorgar för stenfyllnad som byggs ihop av paneler, spjut och stag. Panelerna bildar gabionens sidor, spjuten kopplar samman panelerna till korgar och stagen ger den monterade korgen stabilitet.

OBS! Gabionkorgarna måste fyllas med sten på den plats där de är avsedda att anläggas. Dessa gabioner är inte lyftbara när de väl är fyllda med sten.

Gabioner >>

gabioner

Färdigfyllda gabioner

För enkel och snabb hantering levereras dessa gabioner ihopsatta och stenfyllda. Finns i sju olika storlekar. Rutstorlek: 50 x 200 mm. Tjocklek tråd: 6 mm.

Korgarna måste lyftas med lyftok. Säljs parvis. Till gabioner som är 2 meter långa behövs två par lyftok. Kätting ingår inte.

Färdigfyllda gabioner >>

Lyftok >>

färdigfyllda Gabioner

Gabionpaket

Paket med alla delar till en gabionkorg. Dessa kompletta korgar kan tyvärr ej beställas direkt i eShoppen. Vänligen kontakta din Dahlsäljare som hjälper dig att registrera din order.

OBS! Gabionkorgarna måste fyllas med sten på den plats där de är avsedda att anläggas. Dessa gabioner är inte lyftbara när de väl är fyllda med sten.

Gabionpaket >>

gabionpaket

Ta hjälp av oss!

Dahl geoteknik fokuserar på geosynteter – benämningen för de produkter som i samverkan med jord eller krossmaterial förbättrar egenskaper som bärighet, täthet och dräneringsförmåga. 

Vi kan erbjuda hjälp i projektets alla skeden, från projektering till installation i byggskedet. Varmt välkommen att kontakta oss för rådgivning, produktval, planering och offert: geoteknik@dahl.se

I broschyren Geoteknik guidar vi dig igenom olika materialval och lösningar för ditt projekt. Läs online eller ladda ner den som en pdf här.

geoteknik broschyr