Start

/

Dahlguiden

/

Geberit FlowFit – med revolutionerande enkel installation
Dahlguiden

Geberit FlowFit – med revolutionerande enkel installation

Pressrörsystemet Geberit FlowFit gör installationen både enklare och snabbare.

Det är slut med ständiga verktygsbyten för olika dimensioner. För FlowFit räcker det med två pressbackar, en för d16-40 och en för d50-d75. Om man behöver aldrig tveka om vilken pressback som är rätt. Både kopplingar och pressbacken för de mindre dimensionerna är blå och för de större är både kopplingar och pressbacken orange.

FlowFit

Pressringen är vridbar vilket gör att installatören själv kan bestämma presspunktens läge. Pressbacken behöver bara placeras från en sida på kopplingen, inte omsluta den helt, vilket gör det enkelt att pressa även i trånga utrymmen och hörn.  

FlowFit changepressingpointposition
FlowFit InstallFlowFitSystem

Som ni redan har förstått pressas stora dimensioner utan tunga presslingor vilket gör arbetet enklare – särskilt vid arbete över huvudhöjd. Det är också möjligt att använda en handmanövrerad presstång för d16-d40 med liten ansträngning. Pressindikatorn faller av när kopplingen är pressad vilket gör att det syns väldigt tydligt om en koppling är pressad eller inte. 

Flowfitcoupling

Skiktet av höghållfast aluminium mitt i rörväggen gör att väggen kan göras tunnare. Rören har därför en större innerdiameter vilket ger signifikant lägre tryckförluster. Samtliga kopplingar och rör är helt skyddade mot smuts och transportskador med hjälp av skyddskåpor. 

FlowFit

Uppdaterade, landspecifika och informativa lösningar finns tillgängliga, särskilt för VVS-konsulter som använder BIM. Denna plug-in för Autodesk Revit ger användaren direkt åtkomst till befintligt BIM-innehåll för Geberits system. 

Geberit Silent-PP och Silent-Pro – ljuddämpande rörsystem för avlopp 

Oönskade ljud från grannars badrum upplevs som mycket störande. Ljuddämpande avloppssystem är därför efterfrågade i de flesta sammanhang. Geberits lösningar heter Geberit Silent-PP och Silent-Pro. De är båda muffade system som går snabbt och enkelt att installera.  

Geberit Silent-Pro

Silent-Pro är har ljudreducerande design och kompakta rördelar tack vare sin höga egenvikt och den speciella, ljudreducerande designen av rördelarnas belastningszoner.

Silent-Pro är enkel att montera och sitter alltid säkert på plats eftersom hela serien med rörledningar och rördelar passar perfekt ihop. Dessutom är packningarna redan lätt smorda för att underlätta hanteringen. Silent-Pro kan hantera stora volymer tack vare ”swept-entry”-grenrör som ökar utloppskapaciteten och systemet kan därför ges mindre dimensioner. 

Till produkten >>

Geberit Silent-Pro

Geberit Silent-PP

Silent-PP består av robusta treskiktsrör och är idealiskt för snabb, kostnadseffektiv och ljudoptimerad golvanslutning i både flervånings bostadshus, i enfamiljs- och tvåfamiljshus samt i kontorsbyggnader. Silent-PP har mineralförstärkt treskiktskonstruktion och hydrauliskt optimerade rördelar. Rörens höga ringstyvhet och de beprövade EPDM-tätningsringarna i muffarna ger ett effektivt permanent skydd mot läckage i avloppssystemet.  

Ett rör kan kapas till två fullt funktionella delar vilket betyder mindre avfall och att mindre lageryta krävs under både transport och på byggplatsen. Därför låser man mindre kapital och får en mer kostnadseffektiv och miljövänlig process.

Till produkten >>

Geberit Silent-PP