Start

/

Dahlguiden

/

Geonät
Dahlguiden

Geoteknik

Geonät

Geonät är en nätkonstruktion som används för att förbättra markens bärighet genom att låsa partiklar i jorden. Här kan du läsa mer om dess funktion och användningsområden.

Det kan vara flexibelt eller styvt och stabiliserar vanligtvis ett jordlager på 30-40 cm. Geonät kan läggas ovanpå varandra för att förstärka djupare jordmassor. Användningsområdet för geonät är att förstärka bärigheten och stabiliteten på vägar och andra hårdgjorda ytor byggda på mark med dålig bärighet som silt, lera och myrar. Genom att använda geonät kan man uppnå en markyta med hög bärighet och låg risk för sättningar i marken. Geonät kan även användas som ankare i mur- och släntkonstruktioner där nätet utgör en mekanisk stabilitet.

Funktionen med ett geonät är att armera överbyggnadsmaterialet i till exempel en väg eller parkeringsyta. Detta ökar livslängden på konstruktionen och bärigheten ökar. Geonäten finns i två typer, enaxiala och tvåaxiella. Enaxiella nät är tillverkade av polyester (PET) eller högdensitetspolyeten (HDPE) och tvåaxiella nät i polypropen (PP) eller polyester (PET). Beroende på vad geonäten ska användas till är utformningen och plasttypen lite olika, till exempel beroende på stenstorlek och belastning.

Dahl erbjuder olika typer av geonät med olika egenskaper som är väl anpassade till olika projekt. Geonät kompletteras utmärkt tillsammans med geotextil för optimal bärighet i marken. Produkten levereras i rullar och finns i flera storlekar, längder och maskdimensioner. Genom att använda geonät kan man spara kostnader i transporter, material och arbete. Dahl erbjuder många olika typer av armering och stabilisering av jord med geonät för att möta olika behov och krav och behov inom anläggningsbranschen.

Typer av geonät

Geonät PET

Vävda och polymerbelagda geonät av polyester konstruerade för krävande markförstärkning, samt förstärkning bakom stödmurar. Biaxiala geonät används när hållfasthet krävs i två riktningar och enaxiella när hållfasthet krävs i en riktning.

geonät biaxiella
geoteknik tabell

Biaxiellt Geonät PP

Biaxiellt geonät är en typ av geonät som är lika starkt i båda riktningarna. Det är vanligt att använda denna typ av geonät för att förstärka bärigheten och stabiliteten på vägar och andra hårdgjorda ytor som är byggda på mark med dålig bärighet, såsom silt, lera och myrar. Geonätet fungerar genom att låsa fast överbyggnadsmaterialet i nätstrukturen och ger därmed en mekanisk stabilisering som ökar bärigheten. För att uppnå bästa resultat läggs geonätet ovanpå en geotextil. Det finns olika styrkor av biaxiella geonät för olika förutsättningar.

geonät i pp

Ovan är en bild på Biaxiellt geonät i PP