Start

/

Dahlguiden

/

Geotextil
Dahlguiden

Bred och djup kompetens

Geotextil

Geotextilier eller Fiberdukar är ett samlingsnamn på produkter som används i stor utsträckning inom bygg- och anläggningsverksamhet över hela världen.

Geotextil finns som nålfiltad, vävd, termisk eller som kombination av dessa. De produkter som används mest i Norden är nålfiltade fiberdukar vilka tillverkas av 100 % polypropen (PP). Dahls lagerförda produkter är klassificerade efter NorGeoSpec 2012 i klasserna N1-N5. NorGeoSpec är ett klassificeringssystem för geosynteter i Sverige, Norge, Finland och Estland.

geotextil

Val av fiberduk

Enligt Trafikverkets kravdokument, TK Geo 13 kap 8, skall geotextil väljas för väg- och bankkonstruktion enligt tabellen nedan:

Vår Fiberduksväljare hjälper dig att definiera vilken fiberduk du bör välja.
Till Fiberduksväljaren >>

val av fiberduk 3

För val av materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav gäller enligt AMA 20 –DBB.31 att geotextil ska vara av minst bruksklass N1 vid lera (kohesionsjord) och åsmaterial med rundade kanter (friktionsjord) och av minst bruksklass N2 vid skarpkantad friktionsjord, morän och krossmaterial till och med storlek motsvarande grus. Geotextil ska vara av minst bruksklass N3 vid skarpkantad sten, sprängsten eller berg.

Användning av Geotextil

Geotextil används i huvudsak för separation och filtrering. Vid separation så förhindrar fiberduken olika massor med olika fraktioner att blandas och vid filtrering släpper fiberduken igenom vatten medan den hindrar partiklar.

a. Separation

Separation är det största användningsområdet för fiberdukar. Fiberduken förhindrar att olika massor med olika fraktioner blandas, antingen vid trafikbelastning eller vid annan mekanisk
belastning.

  • Vägar och planer – nyanläggning

  • Vägar och planer – förstärkning

  • Järnvägar, terminaler och flygplatser

  • Idrottsplatser

  • Anläggningsvägar och skogsvägar


a. Separation

b. Filtrering

Filtrering betyder att fiberduken släpper igenom vatten och vätskor, medan den stoppar olika partiklar. Detta gäller särskilt i dräneringskanaler, i dräneringsskikt mot stödmurar/grundmurar och vid erosionssäkring, där finmaterial kan stoppa vattenavledningen och förstöra konstruktionens funktion.

  • Dräneringskanaler

  • Andra typer av vatten och kabelkanaler

  • Bakom stödmurar och byggnader

  • Branta slänter med vattentillströmning

  • Erosionssäkring


b.filtrering

Skyddsgeotextil

En skyddsgeotextil är en grov nålfiltad geotextil med högt penetrationsmotstånd, CBR-värde. Skyddsgeotextilen installeras ovan och/eller under ett membran för att skydda det mot genomträngning. Ju högre CBR-värde desto svårare för eventuell penetration av stenar eller dylikt vilket kan punktera närliggande membran. CBR-testen utförs genom att en provbit sätts fast i en rigg och en stav med 5 cm trycker genom duken tills den går sönder. Enheten kallas CBR-värde och anges i Newton (N).

skyddsgeotexil

Skyddsgeotextil - vilket CBR-värde krävs (punkteringsmotstånd)

skyddsgeotextil

Skyddsgeotexil under membranet

Undergrund - krossat material dmax = 8 mm eller naturligt material typ sand/grus

skyddsgeotextil u membranet

Undergrund - krossat material dmax = 32 mm eller naturligt material typ morän

undergrund krossat material

Skyddsgeotextil över membranet

skyddstextil o membranet

Produkter