Start

/

Dahlguiden

/

Metan & Radonmembran
Dahlguiden

Radonmembran

Metan & Radonmembran

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken, luften och vattnet. Läs mer om hur du kan upptäcka och minska radonexponeringen här.

Den bildas när uran bryts ned i jorden och sprids sedan genom små sprickor och håligheter i marken och kan tränga in i byggnader. Radon är luktfri och osynlig, vilket gör det svårt att upptäcka utan mätning. Det är också en farlig gas eftersom det kan orsaka lungcancer om det andas in i höga halter under en längre tid.

För att minska radonexponeringen kan man lägga en radonspärr under eller i betongplattan på mark vid nyproduktion. För befintliga byggnader kan man öka luftomsättningen eller använda olika tekniska lösningar som radonsug eller tätning. Det är alltid rekommenderat att rådgöra med en godkänd konsult för att få ett åtgärdsförslag.
Powerbase Metanmembran & Powerbase Radonmembran är produkter som kan användas för att skydda mot metan och radongaser. Dessa membran är täta mot flera olika gaser och kan användas vid byggnation på förorenad mark. Membranet monteras enklast under grunden mot schaktbotten eller i grunden mellan två isoleringsplattor och skapar en stark och effektiv barriär mot exempelvis radon och metan. Membranet skarvas på plats med butyltejp och är den snabbaste och billigaste lösningen för att skydda både hälsa och ekonomi.

Förvaring och hantering

Det är viktigt att förvara och hantera Powerbase Membran på rätt sätt för att säkerställa dess hållbarhet och funktionalitet. Förvaringen bör ske i svala och torra förhållanden, undvik direkt solljus. Vid hantering av membranet bör man vara försiktig för att undvika repor eller skador. När membranet är installerat bör det inte utsättas för solljus under en längre tid, eftersom detta kan påverka dess kvalitet. Under kallare perioder kan membranet bli mindre flexibelt, så det är viktigt att hantera det med extra försiktighet vid sådana tillfällen.

För att minska risken för punktering från vassa stenar eller ballast är det viktigt att membranet är tillräckligt skyddat. Detta kan göras genom att använda stenmjöl, cellplast eller skyddsgeotextil som skydd för membranet. Genom att vidta dessa åtgärder kan man säkerställa att Powerbase Membran har en längre livslängd och kan användas effektivt för sitt avsedda ändamål.

tabell

Installation

För installation av Powerbase Metan & Radonmembraner är det av högsta vikt att se till att membranen är rena, torra (och inte utsatta för frost) samt befriade från smuts, kondens, fett och andra föroreningar. För att fästa membranen före tejpning rekommenderas det att använda PB Dubbelhäftande Butyltejp med en bredd på 30 mm (Art. 726232) och med en överlappning på minst 150 mm. Efter att skarvarna har pressats ordentligt med en tryckrulle, ska det appliceras 75 mm PB Ensidig Folietejp (Art. 726233) för att täta skarven över överlappningen. Notera att detta steg krävs endast för Powerbase Metanmembran och inte för Powerbase Radonmembran.

alla bilder

För att undvika läckage och säkerställa funktionen av Powerbase membranet är det viktigt att genomföringar tätas på rätt sätt. Man kan välja mellan prefabricerade genomföringar eller att tätningen görs på plats med Ensidig Folietejp (artikel 726233). För större eller mer komplexa genomföringar kan Ensidig Detalj-Folietejp (Art. BÄSTÄLLNINGSVARA) användas för att täcka genomföringar av olika dimensioner och former.

Bilden illustrerar hur Powerbase Ensidig Folietejp (art. 726233) används för att tätning av rörgenomföringar.

PB ensidig folietejp

Bilden visar Powerbase Ensidig Detalj-Folietejp (Art. BÄSTÄLLNINGSVARA), som är avsedd för tätning av genomföringar med olika dimensioner och former.

detalj-folietejp

Bilden visar Powerbase Metanmembran.

PB metanmembran