Start

/

Dahlguiden

/

Rotavdrag
Dahlguiden

Rotavdrag

Den första juli i år sker en höjning av ROT-avdraget, som gäller för hela 2024. Detta innebär att man från 1 juli kan dra av 75 000 kr vilket är en höjning med 25 000 kr mot tidigare.

Avdragsnivån är 30 % av arbetskostnaden, med en maximal avdragssumma på 75 000 kr efter 1 juli 2024. För bostäder med två ägare kan avdraget dubbleras.

Så här funkar det i korthet

Din kund ska ange att de vill använda ROT-avdraget, du inkluderar det i avtalet eller offerten samt tar in följande information: personnummer och fastighetsbeteckning eller organisationsnummer och lägenhetsnummer för bostadsrätt.

När arbetet är klart, eller på varje delfaktura, faktureras hela materialkostnader och 70 % av arbetskostnaden. Resterande 30 % ansöker du om från Skatteverket efter att kunden har betalat. Kom ihåg att fakturera resor separat eftersom Skatteverket kan betrakta dessa kostnader som en del av arbetskostnaden annars.

Ansökan måste göras senast 31 januari året efter betalningen, vanligtvis via Skatteverkets e-tjänst "Rot-företag". Ditt företag måste vara godkänt för F-skatt.

Exempel på ROT-godkända arbeten

  • Tillbyggnad av bostadshus, förråd, garage, carport eller gäststuga

  • Slipning och byte av tak, golv och väggmaterial

  • Målning av tak, golv, väggar, fönster, köksluckor och dörrar

  • Byggnation och reparation av badrum