Start

/

Dahlguiden

/

Svetsning
Dahlguiden

Skyddsutrustning, material och tillbehör

Svetsning

Svetsning är en fogningsteknik som innebär att man hettar upp metallstycken och sammanfogar dem genom en sammansmältning. På så sätt uppstår ett svetsförband. Här har vi samlat det du behöver för att svetsa säkert och proffsigt, oavsett typ av material.

Produkterna köper du enkelt i vår eShop, hos ditt DahlCenter eller via din Dahl-säljare. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller behöver råd!

Svetsning i historien

Den första tekniken som människor använt för att sammanfoga metall är vällning, som började användas under brons- och järnåldern. Stålet upphettades då till nära smält-punkten för att bearbetas med hammare. Den som egenhändigt uppfann svetsning (orda-grant översatt ”järnlimning”) var Glaucus från Chios, cirka 600 f.Kr, enligt Historia av den grekiske historikern Herodotos. Under medeltiden utvecklades sedan metoderna för vällning och blev mer avancerade. År 1540 publicerade italienaren Vannoccio Biringuccio boken De la pirotechnia som anses vara den första tryckta europeiska boken om metallurgi där metoder för vällning tas upp.

År 1801 upptäckte den brittiske kemisten Humphry Davy den elektriska ljusbågen. Även den ryske fysikern Vasily Petrov återupptäckte samma sak 1802, när han experimen-terade med en stor voltasstapel som han byggt. Han beskrev även hur man kunde få en stabil elektrisk båge samt indikationer på framtida användningsområden, framför allt smält-ning och svetsning av metall. Petrov glömdes dock bort efter sin död och detsamma gällde hans verk.

År 1830 upptäckte engelsmannen Michael Faraday att man kunde omvandla mekanisk energi till elektrisk med hjälp av en simpel enpolig generator som produ-cerade likström. Snart upptäcktes grundprincipen i motståndssvetsning: om man kopplade polerna till två metallstycken och förde ihop dem så genererade övergångsmotståndet mellan dessa att den höga värmen smälte samman styckena där strömmen gick. Amerika-nen Elihu Thomson fick 1885 patent på en metod att sammanfoga metall enligt motstånds-svetsmetoden som senare förfinades. Det dröjde sedan ända till 1881 innan ryssen Nikolai Benardos och polacken Stanisław Olszewski uppfann kolbågsvetsning som byggde på principen Petrov beskrev och som var den första praktiska metoden för bågsvetsning.

Vinkelslipar och kapskivor

vinkelslip

Tillsatsmaterial

Cromarod 308LP Elga: Rutil allströmselektrod för svetsning av 18 % Cr / 10 % Ni-typ rostfria stål.

Cromarod 316LP Drypac Elga: Rutil allströmselektrod med tunt hölje för svetsning av tunnväggiga rör (ner till 1,5 mm).

Cromarod 316LP Elga: Rutil allströmselektrod med tunt hölje för svetsning av tunnväggiga rör (ner till 1,5 mm). För rostfria, austenitiska stål.

Cromatig 316LSi Elga: TIG-tråd för svetsning av rostfria, lågkol-haltiga stål av typ 18 % Cr / 8 % Ni / 3 % Mo samt Nb- eller Ti-stabiliserade typer upp till en driftstemperatur på 350 °C.

Elga Elgatig 100: Kisel-manganlegerad svetstråd avsedd för TIG-svetsning av normala konstruk-tionsstål med höga krav på svetsskarven.Cromatig 316LSI 1,6 x 1 000 mm 5 kgArt nr: 22 00 68P 48M 2,0 x 300 mm 1,5 kgArt nr: 22 00 37P 48P 2,0 x 300 mm 1,7 kg.

Elektrod P 48M Elga: Basisk låghydrogenhaltig elektrod (DC+) för svetsning av olegerade och höghållfasta stål.

Elektrod P 48P Elga: Basisk låghydrogenhaltig allströms normalutbyteselektrod med tunt hölje, speciellt utvecklad för svetsning av rör.

Elektrod P 48S Elga: Basisk normalutbyteselektrod avsedd för svetsning med likström + pol. Mycket mjuk och stabil i ljusbågen.

tillsatsmaterial

Slipmaterial och tillbehör

Ritsband: Linjal som lindas runt rör för att krita markeringslinje.

Slipband: Slipband som lämpar sig för slipning med bandslip. Med keramiska korn.

Slipduksrulle: Ryggmaterial. Mycket flexibel duk i J-tjocklek. Slipmedel: Högkvalitativ aluminiumoxid. Bindemedel: Helfeno- plast. Kan böjas och vikas.

Slipstift keram: Specialformade slipstift typ A. Korn 36 = Grov, Korn 46–60 = Medium. Verktygs-fäste: 6 mm.

Slipstift bak: Specialformade slipstift typ A. Slipmedel: Aluminiumoxid. För slipning av alla typer av stål, gjutjärn och legeringar.

Lamellslipstift: Slipmedel: Aluminiumoxid. Bomullsrygg. Komfortabel och jämn slipning. Slipning och polering.

Metallfil CYL: För stål, härdat stål, rostfritt stål, gjutjärn, titan, nickel, koppar. Snabb avverkning. Fin yta. Spånbrytande.

Axialborste tvinnad: Koppstålborste med centrumhål för vinkelslipmaskiner. Tråd i stål för ytbearbetning av metall och olegerade stål.

slipstift