Start

/

Dahlguiden

/

TenCate Geoclean
Dahlguiden

TenCate Geoclean

Aquatextilen TenCate GeoClean® levererar något helt nytt. Dagvatten för med sig föroreningar ner i grundvattnet men aquatextilen renar dagvatten som är förorenat med olja innan det rinner vidare. Materialet är uppbyggt av olika fiberskikt, behandlade med tillväxtmineral, som adsorberar olja. Därefter bryts oljan ned och renas av bakteriefloran i jorden.

I aquatextilens olika skikt filtreras det förorenade vattnet. Det övre skiktet bryter ned oljan med hjälp av naturens bakterieflora, en process som stimuleras av det undre, återfuktande skiktet. Processen renar dagvattnet och har samma höga reningsgrad som den bästa oljeavskiljaren. Dessutom är aquatextilen mycket enkel att installera och helt underhållsfri.

Så här fungerar det:

1. RENAR DAGVATTNET FRÅN OLJAN TenCate GeoClean® renar vatten genom att fixera olja på sitt blåa övre skikt. När vatten förorenat med olja infiltrerar genom den unika porösa strukturen hos TenCate GeoClean®, adsorberas oljan och rent vatten rinner igenom.

2. HÖG INFILTRATIONSKAPACITET AV VATTEN TenCate GeoClean® är mycket genomtränglig, med eller utan olja fixerad i dess struktur. Detta ger en hög säkerhetsmarginal för att kunna infiltrera alla typer av regn, även de kraftigaste.

3. BINDER OCH BRYTERN NED DEN KVARHÅLLNA OLJAN TenCate GeoClean® aquatextil adsorberar olja i det övre, blå, skiktet och där startar en nedbrytningsprocess med hjälp av naturens egen bakterieflora. Processen stimuleras genom att fibrerna i skiktet är behandlade med tillväxtaktivator. I det nedre, vita, skiktet upprätthålls fuktbalansen för mikrobiellt liv och tillsammans skapar dessa skikt ett hållbart ekosystem som bryter ner oljan. TenCate GeoClean® aquatextil aktiverar alltså den naturligt biologiska nedbrytningen  av olja med hjälp av jordens mikroorganismer.

Aquatextilen erbjuder en idealisk miljö för oljenedbrytande bakterier och svampar.  En tredimensionell porös fiberstruktur stödjer bakteriefloran och upprätthåller tillräckligt med syre.  Den långsamma frigöringen av en naturlig tillväxtaktivator  stimulerar den biologiska nedbrytningen.

4. SKYDD VID TILLFÄLLIGT UTSLÄPP I händelse av ett oavsiktligt och lokalt utsläpp erbjuder TenCate GeoClean® ytterligare lagringskapacitet av olja i det vita skiktet.

TenCate GeoClean® säljs och distribueras av Dahl Sverige AB. Affärsenheten Geoteknik fokuserar på geosynteter, benämningen för de produkter som i samverkan med jord eller krossmaterial förbättrar egenskaper som bärighet, täthet och dräneringsförmåga. Inom avdelningen erbjuds rådgivning, produkter samt support vid exempelvis projektutformning.

För mer information, läs här >>

GeoClean
GeoClean GeoClean