Start

/

Dahlguiden

/

Vatette V6 – succén fortsätter
Dahlguiden

Vatette V6 – succén fortsätter

För Vatette har alltid innovation och utveckling stått i centrum och år 2021 lanserades Vatette V6.

Fler än hundra nya produkter utvecklades för att möta kraven från de nya branschreglerna Säker vatten 2021:1.  Sedan dess har både gamla och nya kunder upptäckt fördelarna med V6.

VATETTE HAR LÖSNINGARNA

Ett exempel på framgången med V6 är den nya bockfixturen, som blivit en succé då den är en av få fixturer som lever upp till kravet om vinkelräthet och stabil tätning mot tätskikt. Tillhörande kopplingsbrickor monteras på bockfixturens gänga så ingen håltagning behöver göras igenom kakel och tätskikt, vilket minskar risken för vattenskador. Slutresultat snyggt och stilrent! Detta system kallas Vatette Väggenomföringssystem ”BLÅ”. Även det mer traditionella väggkopplingssystemet med skruvinfästning har uppdaterats till V6. Dessa brickor kallas det ”GRÖNA” systemet och används med andra typer av bockfixturer eller rörgenomföringar.

Vatette

VÄGGFÖRDELNING V6 – SLIPP FÖRDELARSKÅP

Med Vatette Väggfördelare V6 har System Vatette tagit tappvattenfördelning till en ny nivå genom att ersätta skrymmande och dyra fördelarskåp. Från stammen dras kall- och varmvatten istället till en väggfördelare, som ryms till exempel i en tvättställskommod. Därifrån fördelas vattnet vidare till tvättställ, tvättmaskin, dusch, kök m.m.

Vatette

Björn Rydetorp, Produkt- och kategorichef, System Vatette.

"Våra konstruktörer har inspirerats av traditionell teknik när Vatette Väggfördelning V6 utvecklades. I linje med nutiden skapades ett enklare och mer vattenskadesäkert system för att fördela tappvatten. Enkelheten med System Vatettes produktsortiment ger dessutom överlägsna möjligheter!”

Björn Rydetorp, Produkt- och kategorichef, System Vatette.

PROJEKTERINGSGUIDE MED TYPMODELLER

För att förenkla planering och installation av Väggfördelning V6 har en Projekteringsguide tagits fram. Där finns de mest användbara fördelarna med modellnummer, ingående RSK-nummer samt rekommenderade placeringar i en Gustavsberg Artic-kommod 60 cm. För en enkel projektering finns modellerna också i MagiCAD och Wikells byggberäkningar. Projekteringsguiden (pdf) >>