Start

/

Dahlguiden

/

Votec bentonit
Dahlguiden

Votec bentonit

Bentonitmatta (GCL) är en typ av geosyntetisk produkt som används för att skapa en tät yta för att förhindra läckage och spridning av föroreningar. Bentonitmattor består av flera lager av material, vanligtvis en tunn lera som är sammanfogad mellan två geotextillager.

Leran i en GCL är vanligtvis natriumbentonit, som har förmågan att svälla och bilda en tät barriär när den kommer i kontakt med vatten. De två geotextillagren som omger leran bidrar till att ge styrka och skydd för leran.

Bentonitmattor är fördelaktiga på grund av sin höga prestanda, låga kostnad och enkla installation. De är också en miljövänlig lösning eftersom de är tillverkade av icke-farliga och återvinningsbara material. Bentonitmattor används ofta som en viktig komponent i bottentätningar och sluttäckningar av deponier och vid hantering av farliga kemikalier. De kan också användas som en del av tätningssystem för dammar, kanaler, grundvattenskyddsområden och reservoarer, samt för erosionsskydd av flodbanker och kuster.

VOTEC Bentonitmatta är en sandwichkonstruktion av bentonitlera omsluten av två lager geotextil. Bentoniten är ett naturligt lermineral som sväller vid fukt från marken eller bevattning, och dess höga täthet under tryck gör den idealisk för användning som tätskikt. Installationen är enkel och skarvning sker genom överlappning. En annan fördel med bentonitmattor är att de är självläkande. VOTEC bentonitmatta kommer med förpudrad långskarv från fabrik, så bara kortskarven behöver pudras vid installation och eventuella genomföringar och kapningar.

Bentonitmattan har höga tätningsegenskaper, enkel installation utan behov av certifierade installatörer eller svetsutrustning, lätt vikt som minskar transportkostnader och är miljövänlig. Den kan fås i olika tjocklekar och kvaliteter. Bentonitmattan kan användas för botten- och topptätningar av deponier, grundvattenskydd, invallningar, tätningar av grundkonstruktioner, vertikala barriärer som avskärande skikt och inneslutning av gas/vatten.


VOTEC BES

VOTEC BES (Bentonite Enhanced Sand) är en blandning av bentonit och sand. Blandningen skapar ett material med förbättrade egenskaper i jämförelse med vanlig sand, särskilt när det gäller vattentätning. Bentonit är en lerart som har sitt ursprung i vulkanisk aska med ett dominerande inslag av mineralet montmorillonit. Bentonit är en 100 % ren naturprodukt. Den har unika egenskaper såsom extremt hög svällningsförmåga och vattenabsorption.

Bentoniten i BES fungerar som en tätning som hindrar vatten från att passera igenom materialet. Sanden ger stabilitet och bärighet åt materialet. Tillsammans skapar de en blandning med höga tätningsegenskaper som är idealisk för användning vid byggprojekt som kräver vattentätning.

BES används ofta vid byggnation av dammar, deponier, tunnlar och andra infrastrukturprojekt där det är viktigt att hindra vatten från att tränga igenom konstruktionen. Det används också som en del av geotekniska lösningar vid byggnation av byggnader, broar och andra strukturer som behöver extra tätning.

Fördelarna med BES inkluderar dess höga tätningsegenskaper, långvariga prestanda, förmåga att anpassa sig till olika användningsområden och är självläkande. Det är också relativt enkelt att använda och installera, vilket gör det till en populär lösning för många olika byggprojekt.

IMG 2443