Start

/

Dahlguiden

/

Wilo – Vad menas med "eget vatten"
Dahlguiden

Wilo – Vad menas med "eget vatten"

Wilo har pumpar för egen vattenförsörjning i hushåll.

De flesta hushåll får sitt vatten från det kommunala vattenledningsnätet. Om man inte är ansluten, t ex vid året-runt-boende eller stuga på landet så får man ordna sitt vatten på ett annat sätt. I Sverige räknar man med att över en miljon människor har enskild vattenförsörjning. Det kan också finnas anledning att använda eget vatten även om man har kommunalt vatten, bevattning och tvätt är två typiska användningsområden för detta.

Hemsidan www.eget-vatten.se innehåller bl.a:

- Beskrivning av olika vattensystem

- Applikationsbeskrivningar

- Pumpvalsprogram

- Verktyg för beräkning av friktionsförluster

- Databas med vanliga frågor och svar

Video Wilo-Isar BOOST5:

Pumpautomat med integrerad frekvensomformare. Avsedd för såväl brunnar (sugande funktion) som påkoppling på kommunalt vattennät (villabooster), max inkommande tryck 4,5 bar. Kan med fördel användas vid krav på hög prestanda och tyst reglerad drift. Levereras komplett med tryckkärl och är utrustad med inbyggt motorskydd, torrkörningsskydd samt skydd mot övertryck och övertemperatur.