Start

/

Rörsystem, slang och brand

/

Systembunden förläggning

/

Golv-, markvärmereglering och -fördelning

Golv-, markvärmereglering och -fördelning

Stort sortiment av golv-, markvärmereglering och -fördelning hos Dahl. Här hittas ett brett utbud av produkter som avluftare, flödesmätare, injusteringsventiler, pump-, shunt och födelargrupper, ställdon och ställdonsventiler. Här finns också rums- och utegivare, reglersystem och centraler, monteringsdetaljer och värmefördelare.


Antal varianter: 523

Sortera efter

Relevans

Antal per sida

20

Minishunt M60N

Minishunt M60N

Termostatstyrd shuntgrupp för inkoppling av mindre golvvärmeinstallationer till befintligt värmesystem. Shuntgruppen är avsedd för system med huvudpump. Dess kapacitet kan schablonmässigt sättas vid ett värmebehov på 50 W/m² till max 60 m² golvvärmeyta. Kapaciteten är dock beroende på primär temperatur, tryck, förläggningssätt m.m. Shuntgruppen är omkopplingsbar från 2 till 1-rörs radiatorsystem. Den kan monteras i höger- eller vänsterutförande Shuntgruppen levereras komplett fabriksmonterad;
 • Cirkulationspump Wilo Yonos Para RSB 15/6-RKA, med automatisk varvtalsreglering. 1 fas 230 V AC, 50 Hz, max 45 W, 0,44A.
 • Termostat med kapillärrörsgivare L = 2 meter.
 • Termostatstyrd maxbegränsare av framledningstemperatur.
 • Ingjutna termometerfickor samt 1 st Termometer medföljer.
 • Kopplingar för primäranslutning 2 st CU15.
 • VF-ventil.
 • Påfyllnadsanordning samt avluftningsventil.
 • Väggkonsol.
 • Art. nr.2435215
 • DimensionG20/G15
 • Tryck6 bar
 • Kvs1,1
 • Bredd253 mm
 • Spänning230 V
 • Höjd161 mm
 • Djup103 mm
 • UtförandeInvändig gänga
 • FunktionMax 45 W
 • MaterialMässing
 • TypMinishunt
 • Leverantörs Art. nr.2435215
 • Fas1
Ställdon

Ställdon

För individuell rums-/zonreglering till LK Värmekretsfördelare VKF. Ställdonet ska användas till LK Trådförbunden och LK Trådlös rumsreglering. Effekt 3 W. Strömlöst öppet NO.
 • Art. nr.2417591
 • Spänning24 V
 • FunktionStrömlöst öppen NO
 • FärgVit
 • MaterialFlermaterial
 • TypStällmotor
LK SYSTEMS
Mottagarenhet ICS-RF8, NO

Mottagarenhet ICS-RF8, NO

LK Mottagarenhet 8 ICS.2 används tillsammans med LK Rumstermostat RF ICS.2 (trådlösa) eller LK Rumstermostat W ICS.2 (trådförbundna). Till mottagarenheten kan 8 stycken LK Rumstermostat ICS.2 adresseras, trådförbundna eller trådlösa. Enheten kan styra upp till 12 stycken golvkretsar via LK Ställdon 24 V (NO). Enheten har ett inbyggt 24 timmars program för ventil- och pumpmotionering. Enheten är försedd med två stycken potentialfria utgångar som vid behov används för start / stopp av pump och värmekälla. För att start / stopp av pump och värmekälla ska fungera i ett större system kan flera mottagarenheter kommunicera med varandra trådlöst. Vidare är enheten försedd med en ingång för temperatursänkning via en extern signal, till exempel via LK GSM Switch. Enheten kan kompletteras med LK Webserver ICS.2 för styrning via mobil, platta eller dator. Systemet kan också kommunicera via Modbusprotokoll RS485 för anslutning till övergripande fastighetsautomation. Från mottagarenhetens inbyggda USB-ingång kan golvvärmesystemet enkelt loggas för kontroll och felsökning. Storlek: 400 x 120 x 60 mm.
 • Art. nr.2434624
 • ModellICS.2 NO, RF8
 • Storlek400 x 120 x 60 mm
 • Spänning230 V
 • TypMottagarenhet
LK SYSTEMS
Reglercentral X-265 Smatrix Wave Pulse

Reglercentral X-265 Smatrix Wave Pulse

Kompatibel med Uponor Smatrix Wave reglercentral Pulse X-265 6X Skyddsklass: Klass II IP20 Färg: vit Består av: Uponor Smatrix Wave reglercentral Pulse X-265 6X Uponor Smatrix Wave antenn Pulse A-265 Instruktioner, säkerhetsanvisningar, monteringsmaterial. Ej kompatibel med X-165.
 • Art. nr.2988495
 • Spänning230/24 V
 • Bredd340 mm
 • Höjd110 mm
 • Djup55 mm
 • Utförande6-kanaler
 • FunktionTrådlös, autobalansering
 • MaterialPlast/Flermaterial
 • FärgVit
 • Leverantörs Art. nr.1093021
 • FärgkodRAL 9016
UPONOR VVS
Kopplingsbox NO

Kopplingsbox NO

Används för inkoppling och strömsättning av LK Rumstermostat 24V NO och LK Ställdon 24V NO. Boxen har en inbyggd transformator 230/24V AC 40VA. Till boxen kan upptill 8 stycken LK Rumstermostat 24V NO och max 12 stycken LK Ställdon 24V NO anslutas. Boxen är försedd med ett potentialfritt relä som möjliggör inkoppling av cirkulationspump. Kopplingsboxen har ett integrerat 24-h program för pumplogik och ventilmotionering.
 • Art. nr.2418117
 • Bredd350 mm
 • Djup60 mm
 • Höjd100 mm
 • Spänning230/24 V
 • FärgVit
 • MaterialFlermaterial
 • FunktionStrömlöst öppen NO
 • TypKopplingsbox
LK SYSTEMS
Fördelarshunt VS2

Fördelarshunt VS2

Shuntgrupp avsedd för system med huvudpump. Medlevererade tilloppsrör möjliggör vänster- och högermontage mot LK Värmekretsfördelare RF LK Fördelarshunt kan kompletteras med LK Styr v.3, RSK 241 73 25 för utomhustemperaturstyrd reglering. Shuntgruppen är komplett fabriksmonterad med:
• Cirkulationspump Grundfos UPM3 Auto L 15-70 130 med automatisk varvtalsreglering, 1 fas 230 V AC, 50 Hz, max 52 W, 0,52 A.
• 2-vägs styrventil Kvs 2,5, försedd med handmanöverdon
• VF ventil
• Temperaturbegränsare
• Trimventil för primärkretsen
• Backventil
• 2 st dykrörstermometrar
• Avstängningsventiler mot primärsidan
• Väggkonsol
 • Art. nr.2435214
 • DimensionG20/G25
 • Tryck6 bar
 • Kvs2,5
 • Spänning230 V
 • Bredd253 mm
 • Höjd161 mm
 • Djup233 mm
 • UtförandeInvändig/utvändig gänga
 • FunktionMax 52 W
 • MaterialMässing/Rostfritt stål
 • TypFördelarshunt
 • Fas1
Reglercentral X-245 Smatrix Base Pulse

Reglercentral X-245 Smatrix Base Pulse

Kompatibelt med Uponor Smatrix Base reglercentral X-245 Bus 6X Skyddsklass: Klass II IP20 Färg: vit.
Består av: Uponor Smatrix Base reglercentral Pulse X-245 Bus 6X Instruktioner, säkerhetsanvisningar, monteringsmaterial.
 • Art. nr.2988491
 • Bredd340 mm
 • Höjd110 mm
 • Djup55 mm
 • Utförande6-kanaler
 • FunktionTrådbunden, autobalansering
 • MaterialPlast/Flermaterial
 • FärgVit
 • TypReglercentral
 • Leverantörs Art. nr.1093017
 • FärgkodRAL 9016
UPONOR VVS
Mottagarenhet ICS-RF1, NO

Mottagarenhet ICS-RF1, NO

LK Mottagarenhet 1 ICS.2 används tillsammans med LK Rumstermostat RF ICS.2 (trådlös) eller LK Rumstermostat W ICS.2 (trådförbunden). Till mottagarenheten kan 1 stycken LK Rumstermostat ICS.2 adresseras/anslutas. Enheten kan styra upp till 5 stycken LK Ställdon 24 V (NO). Enheten har ett inbyggt 24 timmars program för ventilmotionering. Vidare kan enheten trådlöst kommunicera med flera LK Mottagarenheter ICS.2 i större system. Storlek: 130 x 120 x 60 mm.
 • Art. nr.2434626
 • ModellICS.2 NO, RF1
 • Storlek130 x 120 x 60 mm
 • Spänning230 V
 • TypMottagarenhet
LK SYSTEMS
Reglersystem X-265+R-208 Smatrix Wave Pulse

Reglersystem X-265+R-208 Smatrix Wave Pulse

Kompatibel med Uponor Smatrix Wave reglercentral Pulse X-265 6X Skyddsklass: II IP20 Färg: vit Består av: 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208 1x Uponor Smatrix Base reglercentral Pulse X-265 6X Instruktioner, säkerhetsanvisningar, monteringsmaterial.
 • Art. nr.2988494
 • Utförande6-kanaler, webb-interface
 • FunktionTrådlös, autobalansering
 • MaterialPlast/Flermaterial
 • FärgVit
 • TypReglersystem
 • Leverantörs Art. nr.1093024
 • FärgkodRAL 9016
UPONOR VVS
Värmeväxlarpaket -10

Värmeväxlarpaket -10

LK Värmeväxlarpaket är tänkt till glykolblandade golvvärmesystem som behöver skiljas från det övriga värmesystemet. Exempelvis uterum, vinterträdgårdar, garage, dvs. utrymmen som man vintertid vill hålla en låg temperatur i alternativt kunna stänga av utan risk för sönderfrysning av golvvärmesystemet. LK Värmeväxlarpaket är en färdigbyggd enhet bestående av värmeväxlare, cirkulationspump, manometer, expansionskärl, smutsfilter samt styrventil med självverkande termostat och kapillärrörsförbunden anliggningsgivare. Styrventilen har inställbart Kv-värde och är på så vis anpassningsbar till anläggningens storlek. Växlarpaketet är byggt så att det passar att monteras direkt mot LK Värmekretsfördelare RF. Paketet kan kopplas mot höger sida av värmekretsfördelaren. För utetemperaturkompenserad värmereglering till golvvärme kan LK Värmeväxlarpaketet utrustas med LK Styr v.3- RA bestående av reglercentral, ventilställdon, utomhusgivare samt framledningsgivare.
 • Art. nr.2418810
 • Modell2-3,2
 • DimensionG20 x G25
 • Tryck6 bar
 • Spänning230 V
 • Max temperatur60 +(70) °C
 • MaterialFlermaterial
 • TypVärmeväxlarpaket
LK SYSTEMS
Reglerset Fluvia T Reglerset med elpatron Push-12-CH-X

Reglerset Fluvia T Reglerset med elpatron Push-12-CH-X

Reglerset för ombyggnad av standard Push 12 till El Push-12. Setet innehåller: - Trådlös Termostat T-166 - Reglercentral X-162: 230V, 230V utgång för vinterläge, 230V utgång för sommardrift, utgång till Styrdon. Kompatibel med Uponor Smatrix Wave Termostat T-166, T-167, T-168. - Styrdon 230V M28 x 1,5 mm Inv för anslutning till pumpgrupp. - Elpatron, ca 500 W, vänster eller högermontage, för anslutning till pumpgrupp. - Säkerhetsventil 2,5 bar.
 • Art. nr.2987745
 • ModellTrådlöst, för push 12
 • UtförandeController, styrdon, termostat
 • FunktionSet för ombyggnad av Push 12
 • MaterialPlast/Flermaterial
 • Tryck6 bar
 • TypReglerset med elpatron
 • Leverantörs Art. nr.1085982
UPONOR VVS
Pump och shuntgrupp Fluvia T Push-23-B-W

Pump och shuntgrupp Fluvia T Push-23-B-W

Shuntgrupp för begränsning av högsta framledningstemperatur.
Pump, Wilo Yonos Para 1-6-130, 230V EEI ≤ 0,2. Anslutning primärt, invändig ¾, max 80°C. Anslutning sekundärt utvändig 1, max 55°C. Ventiler, tillopp KVS=1,2, retur KVS=2,7. Termostat med kapillärrör, M28, 20-55°C. Tryckklass: PN 10. Max yta: Vid 50W/m² ca 175 m².
 • Art. nr.5363708
 • DimensionG20/G25 (primär/sekundär)
 • Tryck10 bar
 • Spänning230 V
 • FärgSvart
 • UtförandeInvändig/utvändig gänga
 • MaterialFlermaterial
 • FunktionGolvvärmeshunt
 • TypPump och shuntgrupp
 • Leverantörs Art. nr.1078304
UPONOR VVS
Golvvärme shunt max 200 m²

Golvvärme shunt max 200 m²

Shuntgrupp för att styra golvvärmeslingor. Shuntgruppen består av pump, reglerventil och backventil. Anpassad för anslutning till golvvärmefördelare. Koppling in: G20 (3/4).
 • Art. nr.2411246
 • FunktionFör max 200m²
 • MaterialMässing
 • TypGolvvärmeshunt
ALTECH
Kopplingsmodul M-262 Smatrix Wave Pulse

Kopplingsmodul M-262 Smatrix Wave Pulse

En 6 kanalers kopplingsmodul för Uponor Smatrix Wave reglercentral Pulse X-265. Stöder upp till 6 rumstermostater och 6 styrdon Skyddsklass: IP20. Ej kompatibel med X-165.
 • Art. nr.2988496
 • Bredd141 mm
 • Höjd110 mm
 • Djup55 mm
 • Utförande6-kanaler
 • FunktionTrådlös
 • MaterialPlast/Flermaterial
 • FärgVit
 • Leverantörs Art. nr.1093133
 • FärgkodRAL 9016
UPONOR VVS
Gateway+regulatordel Ally starter pack

Gateway+regulatordel Ally starter pack

Innehåller en Ally gateway och en Ally radiatortermostat, batterier ingår ej i förpackningen. Danfoss Ally radiatortermostat är en elektronisk trådlös radiatermostat för bostadsbruk. Danfoss Ally ™ radiatortermostat är batteridriven, kompakt och enkel att använda med ett manuellt vrid hjul och knapp. Danfoss Ally ™ radiatortermostat är en Zigbee-certifierad produkt, kompatibel med Danfoss Ally Gateway ™ och med tredjepartscertifierade system som använder Zigbee-teknik. Danfoss Ally ™ radiatortermostat är enkel att installera på bara 30 sekunder! Adaptrar finns tillgängliga för alla termostatventiler som tillverkas av Danfoss och de flesta andra tillverkare av radiatorventiler.
 • Art. nr.4808766
 • DimensionRA, M30, RAV, RAVL
 • FunktioneTRV+gateway
 • MaterialPlast
 • FärgVit
 • Leverantörs Art. nr.014G2440
DANFOSS
Reglersystem X-245+R-208 Smatrix Base Pulse

Reglersystem X-245+R-208 Smatrix Base Pulse

Kompatibel med Uponor Smatrix Base reglercentral Pulse X-245 Bus 6X Skyddsklass: II IP20. Består av: 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208 1x Uponor Smatrix Base reglercentral Pulse X-245 Bus 6X instruktioner, monteringsmaterial. Ej kompatibel med X-145, X-147.
 • Art. nr.2988175
 • Spänning230/24 V
 • Utförande6-kanaler, webb-interface
 • FunktionTrådbunden, autobalansering
 • MaterialPlast/Flermaterial
 • FärgVit
 • TypReglersystem
 • Leverantörs Art. nr.1093019
 • FärgkodRAL 9016
UPONOR VVS
Reglercentral Smatrix Base PRO X-148

Reglercentral Smatrix Base PRO X-148

Uponor Smatrix Base PRO Reglercentral X-148 Modbus RTU – används för större fastigheter och integrering i överordnade system. Förprogrammerad Modbus RTU mjukvara, sex kanaler för max. åtta styrdon. Systemet kan även utökas med ytterligare sex stycken kanaler, då används Kopplingsmodul M-140 BUS, (RSK 5398337). Reglercentralen har funktionen auto-balansering vilket sparar energi och gör installationen mycket enkel. Reglercentralen är kompatibel med alla trådbundna Smatrix Base termostater. Levereras med Micro SD-kort med konfigureringsfil Modbus och för uppdatering (monterat) samt DIN-skena (längd: 37 cm).
 • Art. nr.2988993
 • Spänning230/24 V
 • Bredd340 mm
 • Höjd110 mm
 • Utförande6-kanaler, Modbus RTU
 • MaterialPlast/Elektronik
 • Leverantörs Art. nr.1120013
UPONOR VVS
Reglercentral Smatrix Base Pro X-147 Bus

Reglercentral Smatrix Base Pro X-147 Bus

Det går att ansluta 6 stycken rumstermostater och 8 stycken styrdon. Vid anslutning av fler styrdon och rumstermostater krävs kopplingsmodul M-140. Då kan maximalt 14 st styrdon och 12 stycken rumstermostater anslutas. Möjlighet finns att ansluta manöverpanel I-147. Levereras med DIN skena och skruvar för montering.
 • Art. nr.2987797
 • ModellBase Pro X-147 Bus
 • Spänning230 V
 • Bredd340 mm
 • Höjd110 mm
 • Utförande6 kanaler
 • FunktionTrådbunden
 • TypReglercentral
 • Leverantörs Art. nr.1087162
UPONOR VVS
Central Basicline

Central Basicline

Roth Basicline kopplingslåda för golvvärmereglering.
2426392 för 6 stycken termostater / 8 stycken motorer på 2W, 12 stycken motorer på 1W.
2426394 för 12 stycken termostater / 14 stycken motorer på 2W, 18 stycken motorer på 1W.
Storlek: 90 x 350 x 56 mm (BxHxD).
 • Bredd90 mm
 • UtförandeTrådbunden
 • Höjd350 mm
 • Djup56 mm
 • FärgGrå
 • MaterialPlast/Flermaterial
 • TypKontrollenhet
Reglerpaket

Reglerpaket

Paket innehållande 2 stycken rumstermostater, 1 styck kontrollenhet samt 2 stycken reglermotorer med adapterring (VA90).
 • Art. nr.2989172
 • Spänning230 AC V
 • Bredd205 mm
 • Höjd60 mm
 • MaterialPlast/Flermaterial
 • Leverantörs Art. nr.17466397.772
 • Längd280 mm
 • UtförandeTrådlös