Start

/

Om oss

/

Om SGDS Gruppen
Om oss

Om SGDS Gruppen

Om SGDS Gruppen

Saint-Gobain Distribution i Sverige omfattar bolagen Bevego, Dahl, Optimera, Kakelspecialisten och Konradssons Kakel och många spännande dotterbolag. Vi är nästan 3 000 branschkunniga medarbetare, som tillsammans omsätter drygt 16 miljarder och har över 170 etableringar runt om i Sverige.

Tillsammans servar vi över 150 000 kunder regelbundet, duktiga hantverkare inom bygg och installation. Det kommer vi att fortsätta med under respektive varumärke online, i butik eller direktkontakt med dess säljare. SGDS Gruppen AB ansvarar för att förse alla bolagen med smidiga processer inom: administration, ekonomi, hållbarhet, affärsutveckling, IT och supply chain. Ambitionen över tid är att alla säljande divisioner/bolag ska integreras i en gemensam infrastruktur som också ger våra kunder möjlighet till ett större produktutbud. Vi är specialister i samverkan för bättre affärer inom bygg och installation. Integrationen av bolagen sker stegvis med start hösten 2021 och inleds med Dahl och Optimera.

Vår ledning

Moderbolaget för Saint-Gobain Distribution Sverige heter SGDS Gruppen AB och omfattar bolagen Dahl och Optimera i fas 1, succesivt kommer även bolagen Kakelspecialisten, Konradssons Kakel och Bevego att integreras senast 2025.

SGDS Gruppen ansvarar för att förse säljande divisioner och bolag med smidiga processer inom: administration, ekonomi, hållbarhet, affärsutveckling.

Besök sgdsgruppen.se för mer information.

Ledningsgruppen för SGDS Gruppen består av:

Annica Hagen; CEO

Annica.Hagen@sgdsgruppen.se


Sabina Lerne; CFO

Sabina.Lerne@sgdsgruppen.se


Anneli Gardelius; HR-direktör

Anneli.Gardelius@sgdsgruppen.se


Jonathan Mankowitz; Logistikdirektör

Jonathan.Mankowitz@sgdsgruppen.se


Ragnar Reuterstad; CIO – Chief Information Manager

Ragnar.Reuterstad@sgdsgruppen.se


Daniel Bik; Divisionschef bygg och VD Optimera

Daniel.Bik@optimera.se


Fredrik Carlsson; Divisionschef VS

Fredrik.Carlsson@dahl.se


Peter Johansson; Divisionschef Mark & VA

Peter.Johansson@dahl.se


Peter Hamberg; VD Bevego

Peter.Hamberg@begevo.se


Niklas Estlande; Divisionschef kakel och VD Konradssons Kakel

Niklas.Estlander@konradssonskakel.se


Josephine Björk; Affärsutvecklingschef

Josephine.bjork@saint-gobain.se


Hanna Hallin; Hållbarhetschef

Hanna.Hallin@sgdsgruppen.se