Start

/

Brunnar och avloppssystem

/

Brunnar

/

VA-betäckningar och gatugods

/

Fasta betäckningar

/

RAM 300 MM MED LOCK, LÄTTA, 3453-300/3451-300

Lättbetäckning med Lock

FURNES JERNSTÖPERI
RAM 300 MM MED LOCK, LÄTTA, 3453-300/3451-300
Vald variant: Art.nr 7015192

RAM 300 MM MED LOCK, LÄTTA, 3453-300/3451-300

Produktvarianter

RAM 150 MM MED LOCK, LÄTTA, 3453-150/3451-150
Art. nr 7015184
Dimension 150 mmFabriksbeteckning 3453-150/ 3451-150Vikt 2,8 kg
RAM 225 MM MED LOCK, LÄTTA, 3453-225/3451-225
Art. nr 7015188
Dimension 225 mmFabriksbeteckning 3453-225/ 3451-225Vikt 5,8 kg
RAM 300 MM MED LOCK, LÄTTA, 3453-300/3451-300
Art. nr 7015192
Dimension 300 mmFabriksbeteckning 3453-300/ 3451-300Vikt 9,1 kg
RAM 400 MM MED LOCK, LÄTTA, 3453-400/3451-400
Art. nr 7015196
Dimension 400 mmFabriksbeteckning 3453-400/ 3451-400Vikt 15 kg
RAM 450 MM MED LOCK, LÄTTA, 3453-450/3451-450
Art. nr 7015200
Dimension 450 mmFabriksbeteckning 3453-450/ 3451-450Vikt 21,7 kg