×
Den version av webbläsare du använder stöds tyvärr inte av dahl.se.
Tillbaka

Hållbarhet

Som en av de ledande handelsgrupperna i Sverige inom VVS, anläggnings- och byggmaterial är vi navet mellan många aktörer inom produktion, transport och konstruktion. Det ger oss en position att påverka för en hållbar utveckling i vår bransch, i en riktning av minskat fossilberoende och ökad resurseffektivitet

 

Säkerhet för våra anställda är vår högsta prioritet och vi har ett ambitiöst arbete på plats i alla delar av organisationen för att nå vår nollvision för arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall. Som distributör har vi också ett ansvar för säkerhet i leveranser till våra kunder, där vi ständigt jobbar med uppföljning och förbättringar vad gäller säker lossning och lastning. 

 

Som den av Saint Gobain-koncernen har vi målet om klimatneutralitet i vår verksamhet och värdekedja till 2050. En milstolpe på vägen är koncernens mål om minskade utsläpp i Scope 1 och 2 med 33% och Scope 3 med 16% till år 2030 från 2017. Målen är godkända av Science based targets, vilket innebär att de ligger i linje med vad som enligt vetenskapen krävs för att vi ska klara att uppfylla Parisavtalet. På Dahl vill vi ligga i framkant och arbetar för att nå koncernmålen tidigare än planerat.

 

Dahl har antagit Transportutmaningen, del av Fossilfritt Sverige, som ett viktigt steg i att minska klimatpåverkan. För att klara utmaningen om fossilfria transporter till 2030 samarbetar vi med våra åkerier för omställning till fossilfri teknik och drivmedel i alla våra inrikestransporter. Under 2021 rullar vi ut fyra biogasbilar och en elbil i olika delar av Sverige, och kommer även att kunna erbjuda helt fossilfria leveranser i Stockholm

 

Vi arbetar också med att minska miljöpåverkan från vår egen verksamhet med initiativ för minskat avfall, ökad återvinning och ökad energieffektivitet. All el vi köper till vår verksamhet är certifierad förnybar el från källor som vind, sol- och vattenkraft.

 

Inom Saint Gobain-koncernen har vi skrivit på och följer FN:s Global Compacts tio internationella principer om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, korruption och miljö.

 

Vår verksamhet är certifierad enligt miljöledningsstandarden ISO14001 och kvalitetsledningsstandarden ISO9001. Våra certifikat samt miljöpolicy hittar du nedan.

 

ISO
Certifikat ISO 9001 – svenska
Certifikat ISO 14001 – svenska

 

Policys på miljöområdet
Miljöpolicy

 

Mer information om vårt hållbarhetsarbete kommer snart.

 

Du kanske också är intresserad av...

  • Kvalitet | Respekt för kvalitet och miljö genomsyrar all verksamhet hos Dahl. Genom sunda värderingar inför produktval, tillverkning och logistik vill vi bidra till att skapa en hållbar livsmiljö – både för klimat och människor.
Dahl Sverige AB / Box 67 / 177 22 Järfälla / 08-583 595 00