MAG-TIG Olegerade/låglegerade

 • Produkter 18
 • Visa Antal:
 • Elga Elgatig 100

  Elgatig 100 är en kisel-manganlegerad svetstråd avsedd för TIG-svetsning av normala konstruktionsstål med höga krav på svetsskarven. Rekommenderas för kiseltätade material.
 • Elga Elgatig 181CR

  Elgatig 181CR är en TIG-tråd, legerad med 0.5% Mo avsedd för svetsning av varmhållfasta stål med liknande analys, t ex EN 10216-2; 16Mo3 och ASTM A335; Grade P1, vilka används där hög krypbrotthållfasthet och duktilitet krävs vid driftstemperaturer upp till 550°C. Mo-innehållet ger ett visst motstånd mot hydrogenangrepp vid höga tryck och temperaturer, som kan förekomma i processanläggningar inom kemisk industri. Elgatig 181CR rekommenderas också för vanliga C-Mn stål, där krav på högre hållfasthet finns. Förvärmnings- och mellansträngstemperatur på 100-150°C rekommenderas. Avspänningsglödgas vid 620°C.
 • Elga Elgamatic 103

  Elgamatic 103 är en kopparbelagd mangan-kisellegerad tråd av SG3-typ för gasmetallbågsvetsning med CO2 eller Ar/CO2 som skyddsgas. Den höga Mn-halten ger svetsgodset högre hållfasthet och bättre slagseghetsvärden än trådar av SG2-typ. Elgamatic 103 kan användas till de flesta applikationer i vanliga konstruktionsstål.
 • Elga Elgatig 183CR

  Elgatig 183CR är en låglegerad TIG-tråd, som ger ett svetsgods med 1.25% Cr och 0.5% Mo. Den är avsedd för svetsning av varmhållfasta stål med liknande analys, t.ex. EN 10216-2; 13CrMo45 och ASTM A 335; Grade P11, vilka används inom kraftverksindustrin där hög kryphållfasthet och duktilitet krävs vid driftstemperaturer upp till 570°C. Elgatig 183CR kan också användas inom kemisk och petrokemisk industri, där motstånd mot hydrogenangrepp som orsakar korrosion i svavelhaltig råolja och spänningskorrosion i sur miljö behövs. Förvärmnings- och mellansträngstemperatur på 150-200°C rekommenderas. Värmebehandling efter svetsning vid 690°C.
 • Rörtråd Megafil 710M

  Heldragen metallpuverfylld rörelektrod med Ar-Co² som skyddsgas. För svetsning i V-fog och kälfog.
Dahl Sverige AB / Box 67 / 177 22 Järfälla / 08-583 595 00