• Produkter 53
  • Visa Antal:
  • Ventilationsrör

    Bäst i testNya SYSTEM HITAC sätter normen hur tätt ett kanalsysten kan och bör vara. Oberoende tester utförda av SP Sveriges Provnings och Forskningsinstitut visar att SYSTEM HITAC är bäst i test.TypgodkännandeSystem HITAC är typgodkänd i täthetsklass C och D, Nr 1666/78. Godkännandet gäller endast under förutsättning att installationen i sin helhet utförs med detaljer ingående i kanalsystem HITAC samt är märkta med nedanstående etiketter eller motsvarande. Enda undantag från ovanstående är anslutningsdetaljer för till och frånluftsdon, slutapparater samt detaljer för anpassning till byggnad.KontrollSystem HITAC kontrolleras dagligen med stickprov under tillverkningen, samt med ankomstkontroll av ingående material. I enlighet med gällande kontrollavtal med SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut utföres kontroller vid tillverkningen samt på slumpmässigt utvalda anläggningar.
  • Ventilationskitt A95

    A95 användes för tätning av rektangulära ventilationskanaler, spirorör, rörgenomgångar etcetera. Vid genomföringar i väggar, golv och tak mot olika byggnadsmaterial. Sänker ljudnivån i plåtkanaler. Är baserad på akryllatex med gummiliknande egenskaper som härdar vid avdunstning av vatten. Är lätt att applicera även vid låga temperaturer ner till -5ºC. Tål ännu lägre temperaturer under kortare perioder men lagring skall givetvis ske frostfritt. Klibbfri efter cirka 30 minuter och genomhärdad efter cirka ett dygn. Övermålningsbar. Appliceras med kittpistol, pensel eller spackel. Rengöring efter applicering göres med vatten. Efter torkning med aceton. Torrhalten är cirka 74% och densiteten cirka ,6.
Dahl Sverige AB / Box 67 / 177 22 Järfälla / 08-583 595 00