×
Den version av webbläsare du använder stöds tyvärr inte av dahl.se.

Golvvärme och avfrostning

 • Produkter 1097
 • Visa Antal:
 • Genomföring Altech

  Genomföring Altech

  Genomföring, passar Altech Frostskyddskabel med rsk 2408214. För dragning av kabel inuti rör.
  ALTECH
 • Anslutningskoppling RF

  Anslutningskoppling RF

  För anslutning av LK PE-X och PAL Universalrör dimension 16 mm samt LK Golvvärmerör PE-X dimension 12 och 20 mm mot LK Värmekretsfördelare RF.
  LK SYSTEMS
 • Ställdon

  Ställdon

  För individuell rums-/zonreglering till LK Värmekretsfördelare VKF. Ställdonet ska användas till LK Trådförbunden och LK Trådlös rumsreglering. Effekt 3 W. Strömlöst öppet NO.
  LK SYSTEMS
 • Rörböjningsstöd 16

  Rörböjningsstöd 16

  Rörböjningsstöd för LK Universal-/ Värmerör. För 16 mm rör.
  LK SYSTEMS
 • Rörhållarbygel

  Rörhållarbygel

  Avsedd för infästning av röret i vändningar vid förläggning med LK Golvvärmelist eller LK Systemskiva. LK Rörhållarbygel används även för infästning av golvvärmelisten mot isolering. Som standard används rörhållarbyglar med längden 65 mm. Vid tunna isoleringar förlagda på till exempel betongvalv används rörhållarbyglar med 42 mm:s längd. Antal i förpackning: 100 stycken.
  LK SYSTEMS
 • Golvvärmelist LK

  Golvvärmelist LK

  För LK Universalrör/LK Golvvärmerör. Avsedd att användas där erforderlig tilläggsisolering är tillgodosedd. Mot isolering fästs listen med LK Rörhållarbygel RSK 241 75 17 eller 241 81 08. Mot betonggolv skruvas, skjuts eller spikas listen fast.Antal i förpackning: 10 stycken.Dim 8 och 12 ca 1,7 st/m².Dim 16 och 20 i 2 m längd, ca. 0,6 st/m².Dim 16 och 20 i 4 m längd, ca. 0,3 st/m².
  LK SYSTEMS
 • Värmefördelningsplåt 16

  Värmefördelningsplåt 16

  LK Värmefördelningsplåt i 0,45 mm aluminium anpassad för LK Universalrör dim 16. Plåten kan längdanpassas med hjälp av 3 stycken knäckanvisningar. LK Värmefördelningsplåt 16 används till följande LK golvvärmesystem: LK Spårskiva Trä 22. LK Värmefördelningsplåt i glespanel. LK Spårskiva EPS. Antal i förpackning: 60 stycken.
  LK SYSTEMS
 • Rörböjningsstöd PL

  Rörböjningsstöd PL

  Rörböjningsstöd för LK Universal-/Värmerör.
  LK SYSTEMS
 • Kulventil Rak

  Kulventil Rak

  Avstängningsventil mot LK Värmekretsfördelare VKF.
  LK SYSTEMS
 • Rörhulling

  Rörhulling

  Avsedd för infästning av LK Universalrör/ LK Värmerör i rörvändningar vid förläggning med LK Golvvärmelist på isolering. Antal i förpackning: 25 stycken.
  LK SYSTEMS
 • Minishunt M60N

  Minishunt M60N

  Termostatstyrd shuntgrupp för inkoppling av mindre golvvärmeinstallationer till befintligt värmesystem. Shuntgruppen är avsedd för system med huvudpump. Dess kapacitet kan schablonmässigt sättas vid ett värmebehov på 50 W/m² till max 60 m² golvvärmeyta. Kapaciteten är dock beroende på primär temperatur, tryck, förläggningssätt m.m. Shuntgruppen är omkopplingsbar från 2 till 1-rörs radiatorsystem. Den kan monteras i höger- eller vänsterutförande Shuntgruppen levereras komplett fabriksmonterad;
  • Cirkulationspump Wilo Yonos Para RSB 15/6-RKA, med automatisk varvtalsreglering. 1 fas 230 V AC, 50 Hz, max 45 W, 0,44A.
  • Termostat med kapillärrörsgivare L = 2 meter.
  • Termostatstyrd maxbegränsare av framledningstemperatur.
  • Ingjutna termometerfickor samt 1 st Termometer medföljer.
  • Kopplingar för primäranslutning 2 st CU15.
  • VF-ventil.
  • Påfyllnadsanordning samt avluftningsventil.
  • Väggkonsol.
 • Termostat ICS-RF

  Termostat ICS-RF

  Trådlös rumstermostat med bakgrundsbelyst display för enkel och tydlig funktionsvisning. Displayen visar bland annat inställd och verklig temperatur, värme till/från, signalstyrka, batterinivå, driftläge samt eventuell felmeddelande. Rumstermostaten arbetar med så kallad självmoduleringsteknik via signalpulsning till ventilställdonen. Självmoduleringsteknik innebär att termostaten anpassar avgiven effekt i förhållande till inställd temperatur. När temperaturen i rummet närmar sig inställd rumstemperatur minskas den avgivna effekten för att undvika övertemperaturer. Därigenom minimeras energiförbrukningen. Vid användning av termostatens nattsänkning-/ spartemperaturfunktion arbetar den med adaptiv (självlärande) funktion. Knapparna är låsbara och på så vis kan termostaten även användas i offentlig miljö. Möjlighet finns för inkoppling av golvgivare. Rumstermostaten används tillsammans med LK Mottagarenhet ICS-RF8. Vit.
  LK SYSTEMS
Visa fler
Dahl Sverige AB / Box 67 / 177 22 Järfälla / 08-583 595 00