×
Den version av webbläsare du använder stöds tyvärr inte av dahl.se.

Shuntgrupper

 • Produkter 51
 • Visa Antal:
 • Värmegrupp Varishunt Siemens VFG36

  Värmegrupp Varishunt Siemens VFG36

  Funktionsenhet för shuntning av värme- eller kylvatten i radiator- och ventilationskretsar. För framtida eventuella utbyggnadsbehov kan kvs-värdet ställas om under drift och därmed på plats steglöst anpassas till de verkliga förhållandena i rörnätet. Inbyggd injusteringsventil på sekundärsidan, extern injusteringsventil ska därför inte installeras.
 • Golvstativ Siemens 1TS10

  Golvstativ Siemens 1TS10

  Universalstativ för montage av shuntgrupper DN25-50 på valfri steglös monteringshöjd, fristående på golv, hängande i tak eller mot vägg. Standardhöjd: 2 meter. Passar även Varishunt.
 • Bricka - Varishunt

  Bricka - Varishunt

  Varishunt, 2-vägsutförande.
 • Kylgrupp Varishunt Siemens VFG36

  Kylgrupp Varishunt Siemens VFG36

  Funktionsenhet för shuntning av värme- eller kylvatten i radiator- och ventilationskretsar. För framtida eventuella utbyggnadsbehov kan kvs-värdet ställas om under drift och därmed på plats steglöst anpassas till de verkliga förhållandena i rörnätet. Injusteringsventil inbyggd på sekundärsidan, extern injusteringsventil ska därför inte installeras. 2- eller 3-vägsfunktion väljs vid beställning. Dock kan man koppla om de shuntar som inte är kylisolerade även efter installation. PN10, gg.
 • EasyShunt

  EasyShunt

  Används för shuntning av värmevatten eller kylvatten i radiator, golvvärme och ventilationskretsar. Den är avsedd för system med huvudpump.Ovanifrån kopplad, vändbar med primär från vänster eller höger sida, 2-vägs tryckoberoende (PICV) styrventil,med isolering och plåtkåpa DN25, 32 och 50.Finns som värme- eller kylisolerad.Sekundära pumpen monteras utanför plåtkåpan.
 • Shuntgrupp Esbe GRA131

  Shuntgrupp Esbe GRA131

  Shuntgrupp inklusive ESBE ARA639 (24V), ett ställdon med proportionell signal som är bra för blandning tillsammans med en extern reglering. Utrustad med ESBEs senaste progressiva ventilteknologi vilket gör ventilen användbar för både värme och kyl tillämpningar,ventilen kan enkelt handmanövreras med hjälp av drag-och-vrid-ratten på framsidan.
 • Shuntgrupp TA-PICL

  Shuntgrupp TA-PICL

  Avsedd för reglerkretsar med variabelt flöde i primärkrets och konstant flöde i sekundärkrets.
  IMI
 • Shuntgrupp Esbe GRC111

  Shuntgrupp Esbe GRC111

  En komplett shuntreglering med inbyggt ställdon. Regleringen baseras på feedback från utomhusgivare och en justerbar karakteristisk värmekurva. En förskjutning/parallell justering av den karakteristiska värmekurvan kan aktiveras av en extern signal, till exempel for nattsänkning. Ett temperaturfilter kan aktiveras för att fördröja reaktionstiden på förändring i utomhustemperatur och därmed undvika obalans mellan beräknat och faktiskt uppvärmningsbehov. Speciellt användbart i välisolerade byggnader och för applikationer med snabba uppvärmningssystem.
 • Ombyggnadssats Siemens

  Ombyggnadssats Siemens

  Ombyggnadssats som gör det möjligt att bygga om befintliga VARISHUNT VFG35.. och VARIVALVE VXG/VVG11.23, 25 och 40 så att de passar till ventilställdonen SAX…
 • Shuntgrupp Esbe GRA111

  Shuntgrupp Esbe GRA111

  Regleras av Esbe ARA661 (230V, 90° arbetsområde, 120 sekunder gångtid), ett ställdon med 3-punktssignal (öppna/stäng). Det kompakta ställdonet har 90° arbetsområde och ventilen kan enkelt handmanövreras med hjälp av drag-och-vrid-ratten på framsidan.
 • Shuntgrup Esbe GRF111

  Shuntgrup Esbe GRF111

  GRF111 levereras med 3-vägs vridande progressiv shuntventil som säkerställerlåg risk för överdimensionering och bästa möjliga reglerprestanda oberoende av flödeshastigheten. ESBE shuntgrupp GRF100 är driftklar för 180 mm pumpar. Det smarta justerbara isolerskalet säkerställer att alla pumptyper isoleras på rätt sätt.
Visa fler
Dahl Sverige AB / Box 67 / 177 22 Järfälla / 08-583 595 00