Elprodukter både för installation och funktion. Allt från elkabel, elnätsmaterial, rör och dosor, säkringar, centraler till ljuskällor och elbelysning med ett omfattande LED-sortiment.
Dahl Sverige AB / Box 67 / 177 22 Järfälla / 08-583 595 00