Start

/

Dahlguiden

/

Flödesmätning
Dahlguiden

Varje droppe räknas.

Flödesmätning

Att omvandla flöden som spillvatten, avloppsvatten och färskvatten till en avläsningsbar enhet direkt på mätningsplatsen är ingen enkel match. Just därför erbjuder Dahl en expertgrupp i ämnet, för kunder inom fastighet, VVS, VA och industri.

Att mäta flöden är lika aktuellt inom alla verksamhetsområden. Det är bara flödet och förutsättningarna som ändras, och där kräver varje område sin speciella lösning. Flödesmätning är alltmer en del av energi- eller effektberäkningar. Ofta är även den installerade utrustningen sammankopplad med någon form av registrerande utrustning.

På Dahl jobbar vi med mängder av leverantörer och därför kan vi erbjuda den bästa lösningen för varje behov. Det finns många olika mätmetoder och de mätinstrument som används påverkar noggrannheten på de mätvärden som erhålls. Därför är det viktigt att redan i planeringsstadiet definiera behov, likaså att utvärdera möjliga lösningar och system.

Via expertgruppen i ämnet får du råd gällande mätutrustning, viktig kringutrustning och genom vår bredd har vi också unika förutsättningar av att tillhandahålla helhetslösningar och färdiga koncept för de mest skiftande mätuppdrag. Expertgruppen finns här för att ge råd, planera system och för att utforma lämplig lösning och funktion.


Rätt mätare på rätt plats!

Med följande checklista kan vi snabbare hjälpa dig att hitta lämpliga mätare för dina behov:

  • Vad ska mätas? (T ex dricksvatten för debitering/fördelning, dagvatten, avloppsvatten)

  • Mätarstorlek? (T ex DN 20 och bygglängd 190 mm)

  • Flödesområde och max tryck? (T ex Q3 = 4 m3/h, PN16)

  • Kommunikation? (T ex pulsutgång, M-Bus eller LoRa)

  • Mätartyp? (Se guide här nedanför!)

Fördelningsmätare

Kall- och varmvattenmätare för t ex lägenheter, bostadsrättsföreningar och samfälligheter. De kan vara mekaniska (såsom vinghjulsmätare) eller statiska (t ex ultraljud). Mätarna finns med olika typer av trådbunden eller trådlös kommunikation.

fordelningsmatare

Debiteringsmätare

Kall- och varmvattenmätare för debitering av villor och fastigheter. De kan vara mekaniska (t ex vinghjulsmätare) eller statiska (såsom ultraljud). Mätarna finns med olika typer av trådbunden eller trådlös kommunikation. Debiteringsmätare ska ha MID-godkännande.

Depiteringsmatera

VA-mätare

Kallvattenmätare för mätning och övervakning i ledningsnät för dricksvatten, dagvatten eller avloppsvatten. De kan vara mekaniska (såsom turbinmätare) eller statiska (t ex magnetiskt induktiva eller ultraljud). Mätarna finns med olika typer av kommunikation och datautgångar.

VA-matare

Mätare för industri och processer

Mätare för mätning, dosering och övervakning etc. i olika typer av processer. Det kan t ex magnetiskt induktiva, massflödes- eller vortexmätare.

matare-for-industi-och-processer

Flödesbenämningar enligt MID

Q1 = Minsta flöde vid vilket mätaren inte överskrider största tillåtna fel.

Q2 = Gränsflöde som bildar gräns mellan undre och övre felgränsområde.

Q3 = Permanent flöde och det största flöde vid vilket mätaren fungerar tillfredsställande under normala driftsförhållanden. Anges för att definiera mätarens flödesstorlek.

Q4 = Överlastflöde är det största flöde vid vilket mätaren fungerar tillfredställande under kort tid utan att ta skada


Expertgruppen finns tillgänglig över hela Sverige och nås på följande e-postadress: flodesmatning@dahl.se

Läs mer

Varje droppe räknas (pdf)