Start

/

Dahlguiden

/

GeoClean & InDiGreen
Dahlguiden

GeoClean & InDiGreen

Aquatextilerna GeoClean® & InDiGreen levererar något unikt. Dagvatten för med sig föroreningar ner i grundvattnet men aquatextilen renar dagvatten som är förorenat med olja och PAH:er innan det rinner vidare. Aquatextilerna är uppbyggda av olika fiberskikt, behandlade med tillväxtmineral, som adsorberar olja.

Oljan och PAH:er bryts sedan ned och renas av den naturligt förekommande bakteriefloran i jorden. 

Detta innebär att vi renar dagvatten lokalt och är perfekt för projekt med lokalt omhändertagande av dagvatten, där man inte kan belasta dagvattennätet.

I aquatextilens olika skikt filtreras det förorenade vattnet. Det övre skiktet bryter ned oljan och PAH:er med hjälp av naturens bakterieflora, en process som stimuleras av det undre, återfuktande skiktet. Processen renar dagvattnet och har högre reningsgrad än den bästa oljeavskiljaren.

Dessutom är aquatextilen mycket enkel att installera och helt underhållsfri, den installeras som en vanlig geotextil i marken.

InDiGreen

Två olika produkter till olika tillfällen:

InDiGreen –     för alla parkeringsytor för lätt och tung trafik där man kan bygga med genomsläpplig överyta på parkeringsfickorna och infiltrera dagvattnet där. Dokumenterad livslängd på mer än 50 år.

geoclean 1

GeoClean

GeoClean® –   för att leda dagvattnet till rening. Dokumenterad livslängd på mer än 100 år.

  • Svackdiken

  • Infiltrationsmagasin (dagvattenkassetter)

  • Uppställningsplatser för anläggningsmaskiner

  • Öppna infiltrationsdammar

geoclean 2

Så här fungerar det:

1. RENAR DAGVATTNET FRÅN OLJAN GeoClean & InDiGreen renar vatten genom att fixera olja och PAH:er på sitt övre skikt. När vatten förorenat med olja infiltrerar genom den unika porösa strukturen hos aquatextilerna, adsorberas oljan och rent vatten rinner igenom.

2. HÖG INFILTRATIONSKAPACITET AV VATTEN GeoClean & InDiGreen är mycket genomsläppliga, med eller utan olja fixerad i dess struktur. Detta ger en hög säkerhetsmarginal för att kunna infiltrera alla typer av regn, även de kraftigaste.

3. BINDER OCH BRYTERN NED DEN KVARHÅLLNA OLJAN GeoClean & InDiGreen aquatextil adsorberar olja och PAH:er i det övre skiktet och där startar en nedbrytningsprocess med hjälp av naturens egen bakterieflora. Processen stimuleras genom att fibrerna i skiktet är behandlade med tillväxtaktivator. I det nedre, vita, skiktet upprätthålls fuktbalansen för mikrobiellt liv och tillsammans skapar dessa skikt ett hållbart ekosystem som bryter ner oljan. Aquatextilerna aktiverar alltså den naturligt biologiska nedbrytningen av olja med hjälp av jordens mikroorganismer.

Aquatextiler erbjuder en idealisk miljö för oljenedbrytande bakterier och svampar. 

  • En tredimensionell porös fiberstruktur stödjer bakteriefloran och upprätthåller tillräckligt med syre. 

  • Den långsamma frigöringen av en naturlig tillväxtaktivator stimulerar den biologiska nedbrytningen.

4. SKYDD VID TILLFÄLLIGT UTSLÄPP I händelse av ett lokalt utsläpp stoppar GeoClean & InDiGreen oljan från att nå recipienten.

GeoClean & InDiGreen säljs och distribueras av Dahl Sverige. Affärsenheten Geoteknik fokuserar på geosynteter, benämningen för de produkter som i samverkan med jord eller krossmaterial förbättrar egenskaper som bärighet, täthet och dräneringsförmåga. Inom avdelningen erbjuds rådgivning, produkter samt support vid exempelvis projektutformning.

För mer information, läs här >>

GeoClean
GeoCleanGeoClean