Start

/

Specialistområden

/

Geoteknik
Geoteknik

Geoteknik

Geoteknik

Affärsenheten Geoteknik ligger inom division Mark och Va och fokuserar på geosynteter. Det är benämningen för de produkter som i samverkan med jord eller krossmaterial förbättrar egenskaper som bärighet, täthet och dräneringsförmåga.

Experthjälp

Vår samlade erfarenhet inom produktområdet av användande, val av material och utförande gör att vi kan erbjuda våra kunder en komplett lösning. Vi erbjuder våra kunder hjälp i projektets alla skeden med allt från projektering till installation i byggskedet. Hos oss finns kompetens inom produktrådgivning, projektutformning, geotekniskt kompetens, rådgivning och offert.

Kataloger för nedladdning

Läs mer om Geoteknik

Produkter