Start

/

Specialistområden

/

Geoteknik
Specialistområden
Geoteknik

Geoteknik

Geoteknik

Affärsenheten Geoteknik ligger inom division Mark och Va och fokuserar på geosynteter. Det är benämningen för de produkter som i samverkan med jord eller krossmaterial förbättrar egenskaper som bärighet, täthet och dräneringsförmåga.

Experthjälp

Vår samlade erfarenhet inom produktområdet av användande, val av material och utförande gör att vi kan erbjuda våra kunder en komplett lösning. Vi erbjuder våra kunder hjälp i projektets alla skeden med allt från projektering till installation i byggskedet. Hos oss finns kompetens inom produktrådgivning, projektutformning, geotekniskt kompetens, rådgivning och offert.

Kataloger för nedladdning

MKM-6368 Banners broschyrer Geoteknik 862x148 DA-01-015-1
MKM-6368 Banners broschyrer Geoteknik 862x148 DA-01-015-2
MKM-6368 Banners broschyrer Geoteknik 862x148 DA-01-015-3
MKM-6368 Banners broschyrer Geoteknik 862x148 DA-01-015-4
MKM-6368 Banners broschyrer Geoteknik 862x148 DA-01-015-5

Läs mer om Geoteknik

sluttäckning
Gabioner
geoclean och indigreen
MKM-5679 Banners produktväljare Dahl Fiberduksväljaren DA-01-010-2023 kopiera
Syntetiska membraner
Geotextil
lättfyllning
Geonät
metan och radonmembran
Dränmattor
Asfaltsarmering
bentonit
MKM-6740 Banner CoverIce 862x296 DA-01-015 KORR01

Produkter