Start

/

Specialistområden

/

Geoteknik
Geoteknik

Geoteknik

Geoteknik

Affärsenheten Geoteknik ligger inom division Mark och Va och fokuserar på geosynteter. Det är benämningen för de produkter som i samverkan med jord eller krossmaterial förbättrar egenskaper som bärighet, täthet och dräneringsförmåga.

Experthjälp

Vår samlade erfarenhet inom produktområdet av användande, val av material och utförande gör att vi kan erbjuda våra kunder en komplett lösning. Vi erbjuder våra kunder hjälp i projektets alla skeden med allt från projektering till installation i byggskedet. Hos oss finns kompetens inom produktrådgivning, projektutformning, geotekniskt kompetens, rådgivning och offert.

Läs mer om Geoteknik

Deponi subbanners kopiera
specialistområde kopiera
specialistomraden tencate
MKM-5679 Banners produktväljare Dahl Fiberduksväljaren DA-01-010-2023 kopiera
syntetiska membraner geoteknik
geotextil. specialistområde
MKM-5679 Banners produktväljare Dahl Fiberduksväljaren DA-01-010-2023 kopiera
syntetiska membraner geoteknik

Produkter