Start

/

Dahlguiden

/

Ljuskällor
Dahlguiden

Byt till energisparande ljuskällor

Ljuskällor

I första hand är val av ljuskälla beroende på ändamål. Men hur vet man vilket ljuskälla som passar bäst? Och vad betyder egentligen alla beteckningar på de olika ljuskällorna – och framför allt: hur förhåller de sig till varandra? Här har vi satt samman en liten lathund som reder ut begreppen och som hjälper till att välja rätt! Du hittar också lite allmänt om ljus som kan vara bra att känna till.

Vad är ljus?

Ljus är elektromagnetisk strålning som uppfattas av ögat. Ögat får en ljushets-upplevelse av denna strålning som rör sig inom våglängdsområdet 380–780 nanometer. Ljus med våglängder omkring 350 nm är violett och omkring 750 nm är rött. Mellan dessa finns blått, grönt och gult ljus av alla nyanser.

Hållbar belysning – en utbytt lampa förändrar världen!

Använd energieffektiva ljuskällor, armaturer, dagsljus- och närvarokontrollerande styrsystem. Det minskar energianvändningen avsevärt utan att ljusets kvalitet behöver försämras och vår miljö mår genast bättre.

Dahl har ett stort utbud av ljuskällor hos oss hittar du halogenlampor, julbelysning, LED ljuskällor, LED lysrör, lysrör, lågenergilampor, signal-och indikeringslampor och speciallampor.

Enheter och beteckningar

Watt/lumen en glödlampas wattal talar om hur mycket energi den förbrukar, vilket blir miss-visande om vi jämför det med LED och lågenergilampor vilka förbrukar mindre energi men ger samma mängd ljus som en glödlampa. Mer korrekt är då att jämföra ljusflödet, lumen (lm).

Effekt talar om hur mycket energi en ljuskälla förbrukar. Effekten anges för ljuskällor och inkluderar normalt inte eventuella driftdons-förluster.

Ljusflöde berättar hur mycket ljus en ljuskälla utstrålar per sekund. Enheten är lumen, lm, och beteckningen är Ø.

Ljusutbyte är mått på en ljuskällas effektivitet, dvs hur effektivt en ljuskälla omvandlar elenergi till ljus. Det har stor betydelse för energiför-brukningen: Ju högre ljusutbyte en ljuskälla har desto energieffektivare är den. Därför är ljusutbytet också ett bra miljöindex. Ljusutbytet anges i lumen per watt, lm/W.

Belysningsstyrkan talar om hur stort ljusflöde som träffar en viss yta och används som mått för rekommendationer i relation till exempelvis olika former av arbete. Belysningsstyrkan anges i lux, vilket är det-samma som lm/m2. Beteckning: E.

Ljusstyrkan anger hur starkt ljuset från en ljuskälla är i en viss riktning. För reflektorlampor anger man ljusstyrka istället för ljusflöde och då kan man be-räkna belysningsstyrkan på ett givet avstånd från lampan. Ljusstyrkan anges i candea, cd, och betecknas l.

Luminansen anger hur ljus en yta kommer att upplevas och beror på rela-tionen belysningsstyrka och ytans reflektion. En ytas luminans kan upplevas olika beroende på om omgivningen är ljus eller mörk. Luminansen mäts i candela per kvadratmeter, cd/m2. Beteckning är: L.

Spridningsvinkeln brukar anges för ljuskällor med reflektorer. Spridningsvin-keln anges i grader (°), där spridningsvinkeln 10° ger en smal ljuskägla medan t ex 60° ger en bred ljuskägla.

LJUSKÄLLORS EGENSKAPER

Färgtemperaturen talar om vilken ljusfärg ljuskällan har – varm eller kall. Låg färgtemperatur ger varmt ljus, hög färgtemperatur kallt. Färgtemperatur mäts i Kelvin, K.

Färgåtergivningen talar om hur ljuskällan återger färger och mäts med ett Ra-index i en skala från 0 till 100. Ra-index är baserat på jämförelse av 8 färger och indikerar den totala medelavvikelsen från 100 – inte hur olika färgeravviker. Exempel:

  • Ra = 100: Perfekt färgåtergivning

  • Ra > 90: Utmärkt färgåtergivning

  • Ra > 80: Bra färgåtergivning

  • Ra < 80: Mindre bra färgåtergivning

Energiförbrukning och livslängd

Energiförbrukningen står för mer än 90 % av den totala miljöbelastningen och utgör den största delen av belysning-ens totalkostnad. Därför är det viktigt att du väljer ljuskällor som har högt ljusutbyte.

Timmar = Livslängd SERVICE LIFE = Antalet drifttimmar efter vilka 80 % av ljuset återstår med hänsyn tagen till både lampbortfall och ljusnedgång. Lm/W = Ljusutbyte, så många watt går åt för 1000 lumen.

En lång livslängd är inte avgörande för om en ljuskälla är bra eller inte. Om man t ex vill ha en långlivsglödlampa sjunker effektiviteten så mycket att totalkostnaden för ljuset ökar. En ”optimal” livslängd på ljuskällorna ger den lägsta totalkostnaden för belysningen inklusive ljuskällor och lamp-byten.

SERVICE LIFE är en bra livslängdsuppgift för att planera gruppbyten och övrigt underhåll, vilket leder till en optimal belysningsanläggning.

Utforska hela vårt utbud av ljuskällor här.