Start

/

Dahlguiden

/

Vattensäkra köket
Dahlguiden

Vattensäkra köket

En vattenläcka i köket kan kosta fastighets­ägaren hundratusentals kronor. Ändå är det få som vattensäkrar köket, trots att det både är billigt och relativt enkelt. Nu arbetar VVS-branschen och försäkringsbolagen med att ta fram tydligare riktlinjer.

Varje år drabbas ungefär 100 000 svenska hushåll av vattenskador. Mer än en fjärdedel av dessa sker i köket. I takt med att hushållen skaffar fler vattenanslutna maskiner i köket fortsätter antalet skador dessutom att öka. Snart har köken gått om badrummen i antal vattenskador per år, spår Peter Bratt, byggcontroller och skadespecialist på Länsförsäkringar.

– Ingen skulle drömma om att lägga parkett i tvättstugan eller att ha en tvättstuga utan golvbrunn. Ändå hanteras bara 10 procent av hushållets vatten där. Men i köket, där 30 procent av vattnet används, är man inte lika noga, säger Peter Bratt.

Han menar att de flesta är ganska medvetna om hur man ska gå tillväga när det gäller att förhindra vattenskador i våtutrymmen. Men i kök har man inte samma koll, trots att det egentligen kräver mycket mindre ingrepp. Installatören har därför en viktig roll att fylla, när det gäller att hjälpa fastighetsägare att vattensäkra köket.

– Om man är ute hos en kund för att byta blandare, bör man också råda kunden att lägga in ett plastskydd i diskbänksskåpet för att minska risken för vattenskada vid en läcka – skyddet kan installatören ha med sig i bilen och snabbt montera. Andra enkla åtgärder är att se till att alla rör är ordentligt klamrade och att det finns lättåtkomliga avstängningsventiler till alla vattenanslutna maskiner. På så sätt visar man både omtanke om kunden och kan samtidigt skapa lite merförsäljning, säger Thomas Helmerson, vd för Säker Vatten. Under nästa år kommer VVSbranschen och försäkringsbolagen att arbeta med tydligare riktlinjer och med att samla allt om vatteninstallationer i kök på ett och samma ställe.

– I dagsläget behöver man titta i branschreglerna på flera olika ställen. Vi vill samla all information under ett avsnitt som heter kök. Dessutom behöver vi skapa en standard för hur man ska dra fram rör till diskbänksskåp. Tanken är att också involvera andra yrkesgrupper som påverkar installatörernas arbete, till exempel köksleverantörer och byggare, säger Peter Bratt.

Sex anledningar att vattensäkra köket

1. En vattenskada i köket kan bli oerhört kostsam. Ofta handlar det om belopp på 50 000−100 000 kronor, medan kostnaden för att fuktsäkra köket är liten. En plastmatta för diskbänksskåpet kostar ett par hundra kronor och ett bra vattenlarm går att få för under 400 kronor. Eftersom det är relativt enkla åtgärder behöver heller inte arbetskostnaden bli speciellt hög.

2. Kök som är byggda eller renoverade efter 2006 måste uppfylla Boverkets byggregler, bland annat när det gäller fuktskydd. Om en vattenläcka inträffar och man inte har följt gällande regler riskerar man att bli utan ersättning från sitt försäkringsbolag.

3. Hos Länsförsäkringar ligger självrisken för bostadsrättsföreningar på minst 45 000 kronor vid en vattenläcka, vilket innebär att föreningen får bära en stor del av kostnaden. Det räcker till många fuktskydd och vattenlarm.

4. Om det uppstår en vattenläcka i hus med betongplatta kommer allt vatten att rinna ner dit plattan lutar, vilket gör att läckan kan ta lång tid att upptäcka.

5. Långvariga läckor resulterar ofta i mögel och dåligt inomhusklimat som i sin tur skapar allergier och andra hälsoproblem.

6. Vid en eventuell vattenskada riskerar man att inte kunna använda sitt kök under tre till fyra månader. Risken finns också att man blir tvungen att flytta hemifrån under den perioden, speciellt om vattenskadan orsakat mögel.