Start

/

Vatten, värme och kyla

/

Kyla

/

Köldmedium och oljor

/

Köldmedium

/

Köldmedium

/

KÖLDMEDIUM R1234YF 10 KG
Köldmedium

Köldmedium R1234YF

KÖLDMEDIUM R1234YF 10 KG
Art. nr K5413700

KÖLDMEDIUM R1234YF 10 KG

Produktvarianter

KÖLDMEDIUM R1234YF 10 KG
Art. nr K5413700