Start

/

Dahlguiden

/

Förborrade sprinklerrör – en fördel vid installation i större byggnader
Dahlguiden

Med förborrade sprinklerrör kan du jobba smartare och effektivare ute på bygget.

Förborrade sprinklerrör – en fördel vid installation i större byggnader

Med förborrade sprinklerrrör, förberedda för direkt montering av Mek-T,  slipper du håltagningsmomentet ute på bygget och får en mer precis installation. Hålen i rören sitter exakt på samma ställe i alla rör vilket gör att sprinklerlinjen hamnar i ett linjärt mått.

Förborrade sprinklerrör ger dig:

1. Snabbare montering – du spar upp till 10 minuter per rör

2. Enklare installation – slipp borr och hålsåg, bara att installera och hänga upp

3. 100% precision – hålen görs i fixtur, resultatet blir linjärt och snyggt

Fler fördelar av att montera prefabricerade sprinkllerrör jämfört med vanliga sprinklerrör:

o Kostnaden blir betydligt lägre då du slipper betala för design.

o Rören ligger i lager färdiga för leverans, beställ direkt från eShop – se länkar till produkten i rutan till höger.

Sprinklerrör

Prefabricerade sprinklersystem har under de senaste åren blivit allt vanligare vid större installationer som kommersiella byggnader, lagerlokaler och logistikcentrum. I mindre byggnader brukar installationerna främst bestå av unika lösningar för varje kund där det ena röret inte är det andra likt, medan det i större installationer finns en större likformighet.

Prefabricerade sprinklersystem

I en större lagerbyggnad handlar sprinklerinstallationen till 95 procent om 6-meters rör med två monterade sprinklerhuvuden. Man monterar ett stråk med rör, varpå man sätter en böj, mellanstick, böj och sedan i gång med ytterligare ett sprinklerstråk. Den kundunika anpassningen sker i kanterna av lokalen, mot yttervägg och andra installationer, resten är alltid lika.

Längden på rören påverkas i dag av flera faktorer: mått mellan takstolar, totallängd på lokalen, etc. Det finns däremot en stor efterfrågan av standardiserade rör både av kostnadsskäl och för flexibilitet – det har Dahl lösningen på.