Start

/

Dahlguiden

/

Mot ett Fossilfritt Sverige
Dahlguiden

Mot ett Fossilfritt Sverige

Den nya lastbilen är producerad av Volvo Lastvagnar, ett unikt fordon som är helt i linje med förväntad driftsprestanda men framför allt är den helt eldriven, också kranen. Fordonsaffären är genomförd i samarbete med Leja, en av de transportörer Dahl samarbetar med. Tillsammans med Lejagruppen har Dahl också genomfört många andra initiativ för att minska fossilavtrycket, bland annat lastbilar drivna av biogas.

– Vi har, som ledande distributör i branschen, ett ansvar i den omställning som måste göras. Vi behöver samarbeta med våra åkerier för att ge dem trygghet att investera i ny teknik, säger Jonathan Mankowitz, supply chain direktor och avslutar: Det samarbetet har varit utvecklande tillsammans med Lejagruppen.

Den nya lastbilen överlämnades på Volvo Truck Center i Kungens Kurva. Bilen går i drift omgående och kommer primärt att förse Stockholmsområdet med produkter.

– Det är en stor investering som medfört att vi också måste säkra infrastrukturen för driften, Våra transporter måste gå enligt plan för att leva upp till det leveranslöfte Dahl har till sina kunder. Vi är förväntansfulla över den nya eldrivna lastbilen och kanske mest på kranen som också drivs helt av el, den används ofta vid våra leveranser, säger Johan Olsson, vd Lejagruppen.

– Vi är mycket glada över att få leverera denna Volvo FL Electric, vår första helelektriska lastbil med eldriven kran. Med våra helelektriska lastbilar möter vi både stränga miljökrav och höga affärsmässiga krav från våra kunder, säger Niclas Johnson, försäljningschef Volvo Lastvagnar Sverige.

Lite fakta om bilen:

  • Volvo FL 4 x 2 Electric

  • 16 ton och 7,2 meter flak

  • Helt eldriven kran som når 11,9 meter med en lyftkapacitet på 770 kilo. Upp till 7,8 meter kan kranen lyfta 1 180 kilo

  • Lastbilens lastvikt är 2 500 kilo

  • Räckvidd ca 17 mil utprövad efter lastbilens kör-, lastnings- och lossningsmönster

  • I övrigt är lastbilen helt byggd enligt samma specifikation som Volvos övriga lastbilar med kran

Division Dahl inom SGDS Gruppen är Sveriges ledande leverantör av vs, mark och va-artiklar med kunder över hela Sverige. Dagliga transporter av material till företagets 38 000 kunder utgör en väsentlig del av verksamheten. Det är bland annat inom det området företaget gör fokuserade insatser för att minska fossilavtrycket i Sverige