Start

/

Dahlguiden

/

Furnes miljölock
Dahlguiden

Miljölock som skyddar miljön.

Furnes miljölock

Furnes miljölock är en tekniskt avancerad produkt, framtagen för att skydda VA-nätet mot ovälkommet vatten och föroreningar. Tack vare sin konstruktion av den flexibla packningen som sluter tätt mot ramen, tillsammans med tätt spetthål, förhindras föroreningar och vatten att tränga ner i ledningsnätet från gatumiljön. På detta sätt minskar även belastningen av vattenvolymer och miljöpåverkande ämnen till avloppsreningsverket.

Miljön är en mycket viktig fråga i samhället och Furnes vill på detta sätt bidra i miljöarbetet vilket innebär att de numera inte primar sitt gatugods. Detta kan visa sig genom att er leverans har lite ytrost, men det är fullkomligt normalt och påverkar inte kvaliteten på produkten. Målning av gatugods har ingen funktion utöver det estetiska. Locket är inte primat och med sin gröna färg på packningen signaleras det tydligt att kommunen valt att vara aktiv i sitt miljöarbete. Furnes kommer dessutom inte längre använda plast som emballage då det har en negativ miljöpåverkan.

Furnes_contentsida