Start

/

Dahlguiden

/

Klapperfria gatubetäckningar
Dahlguiden

För bättre vägar.

Klapperfria gatubetäckningar

Vägarbeten är ett omfattande och kostsamt arbete där hållbarhet är önskvärt för kvalitet under många år. I vägen samlas också olika funktioner för att hantera exempelvis vatten, avlopp, värme och kyla - områden som är känsliga för trafiksäkerheten och viktiga för hållbarhet.

Dessa funktioner täcks med betäckningar eller gatugods och dexel som de också kallas. Inte sällan behöver dessa funktioner ses över innan själva vägen ska göras om och det medför ingrepp . Att skära i asfalt, lyfta eller byta ut betäckningar och asfaltera runt dessa är kostsamt och omständligt. För att underlätta det arbetet har Furnes tagit fram en produkt som ökar livslängden på befintlig ram och gör att den håller fram till planerad omläggning och asfaltering av vägen. Med Furnes TEMPORARY får man dessutom en tyst betäckning där den unika packningen sluter an mot den befintliga ramen, man slipper helt enkelt klapprandet.

Furnes TEMPORARY passar de flesta gamla A6-ramar och de finns i utföranden om både 30 och 50 mm. Locken har en polyuretanpackning och den är utformad med en flexibel konstruktion så den ständigt tätar mot ramen och tål hög trafikbelastning. Locken har inte några låssystem utan använder sin egen tyngd +60 kg för att uppfylla barn- och trafiksäkerhetskrav.